Nya ledamöter föreslagna till Vattenfalls styrelse

Regeringen har idag föreslagit tre nya ledamöter till Vattenfall AB:s styrelse. Den 25 april kommer Vattenfall att hålla sin årsstämma där också val av styrelseledamöter sker.

Som nya styrelseledamöter föreslås Gunilla Berg, Håkan Buskhe och Jan-Åke Jonsson. Dessutom föreslås omval av följande stämmovalda ledamöter: Eli Arnstad, Håkan Erixon,Patrik Jönsson och Cecilia Vieweg. Lars G Nordström kvarstår som styrelsens ordförande.

Gunilla Berg är Vice VD och finanschef för Teracom sedan 2010. Hon har också innehaft vice VD- samt finanschefsposter på SAS och KF. Gunilla Berg är även styrelseledamot i Alfa Laval och Lundbergs.

Håkan Buskhe är VD för Saab sedan 2010 och har tidigare varit VD för energibolagen Eon Sverige, Eon Norden samt Storel. Håkan Buskhe är också avgående styrelseordförande i Green Cargo.

Jan-Åke Jonsson arbetar som konsult efter att ha innehaft flera ledande befattningar inom Saab Automobile där han bl.a. var VD 2005-2011. Jan-Åke Jonsson är också styrelseordförande i Bythjul Norden, och har tidigare varit styrelseledamot i Svenskt Näringsliv.

Berg, Buskhe och Jonsson föreslås ta över i styrelsen efter Lone Fons Schröder, Christer Bådholm och Ingrid Bonde. Christer Bådholm och Lone Fons Schröder lämnar styrelsen vid årsstämman efter tio respektive nio års arbete. Ingrid Bonde tillträder som ställföreträdande koncernchef och CFO för Vattenfall i juni och lämnade därför sitt arbete i styrelsen redan i december förra året.

Valet av styrelse sker på Vattenfalls årsstämma den 25 april.


Läs även pressmeddelande från Finansdepartementet: http://regeringen.se/sb/d/119/a/188320

För mer information, kontakta:
Ivo Banek, presschef Vattenfallkoncernen, telefon: 08-739 50 10
Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

 

 

Taggar:

Om oss

Vattenfall, ett ledande europeiskt energiföretag, genererar kraft och levererar energilösningar till miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukter är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar