Öppenhet - en självklar utgångspunkt för Vattenfall

Öppenhet - en självklar utgångspunkt för Vattenfall Igår, onsdag 26/11, presenterade Länsstyrelsen i Norrbotten sin rapport om oljeutsläppet från Laxede kraftverk i Lule älv. Rapporten är i vissa delar kritisk till Vattenfalls agerande i anslutning till utsläppet. Den kritiken ska nu grundligt analyseras av Vattenfall. - Vattenfall beklagar naturligtvis det som inträffat i Laxede. Men den kritik som riktats mot att Vattenfall skulle ha försökt att mörka händelsen eller försvårat utredningen stämmer definitivt inte med vår uppfattning. Den självklara utgångspunkten för Vattenfalls arbete har hela tiden varit att öppet redovisa händelseförloppet i Laxede. Så har också skett och såväl media som andra intressenter har fortlöpande informerats om händelseutvecklingen, säger Kjell Isaksson, kraftverksdirektör Vattenfall Vattenkraft. Den granskning som sker av vår verksamhet är bra. Vattenfall ska självklart öppet redovisa den verksamhet vi bedriver. - Det gör vi naturligtvis även i detta fall, inte minst för att underlätta den utredning som miljöåklagaren bedriver, understryker Kjell Isaksson. Rapporten från Länsstyrelsen ska nu analyseras grundligt. - Vi ska nu noggrant läsa rapporten och med den och våra egna utredningar som grund dra slutsatser för vårt fortsatta förbättringsarbete, säger Kjell Isaksson. Lämnat av Informationschef Monica Nordlund, tel 0920-77 268, 070-399 72 68. För vidare information kontakta: Kjell Isaksson, kraftverksdirektör Vattenfall Vattenkraft, tel 0920-771 76, 070-555 21 72. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/27/20040805BIT21350/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar