Produktion, tillgänglighet och säkerhet på toppnivå i Forsmark 1999

Produktion, tillgänglighet och säkerhet på toppnivå i Forsmark 1999 1999 blev ett mycket bra år för Forsmark. Siffrorna för produktion och tillgänglighet är de näst bästa i kraftverkets historia. Elproduktionen i Forsmark uppgick 1999 till 23,7 TWh (terawattimmar) - en TWh är en miljard kilowattimmar - (1998: 23,4 TWh). Resultatet hade kunnat bli ännu bättre om inte den goda vattentillgången i älvarna gjort att Forsmark under vissa delar av året inte kört för fullt. Under året reglerades nära 1,2 TWh bort av kraftbalansskäl. Tillgängligheten - det vill säga den del av årets samtliga timmar som kraftverket kan leverera el - uppgick 1999 till 93,1 procent (1998: 93,3 procent). Forsmark 1 satte under förra året nytt svenskt rekord i tillgänglighet för ett enskilt kraftblock, 96,8 procent. Detta kunde uppnås bland annat genom en rekordsnabb revision under sommaren. Stråldosen till personalen har varit den lägsta på tio år. Den totala kollektivdosen uppgick till 2 manSv (manSievert), vilket innebär mindre än 1,5 millisievert till var och en som arbetar i Forsmark. Som jämförelse kan nämnas att en vanlig magröntgen ger cirka 1 millisievert och en flygning tur och retur över Atlanten ger 0,1 millisievert. När det gäller säkerhetsrelaterade händelser och så kallade rapportvärda omständigheter har dessa under 1999 legat under medelvärdet för hela 1990-talet. Forsmark står för en sjättedel av den svenska elproduktionen. Kraftverket har tre reaktorer och är Sveriges modernaste kärnkraftverket. Reaktorerna togs i drift 1980, 1981 respektive 1985. I Forsmark har det under de senaste sex åren drivits ett förnyelseprogram på 2 000 miljoner kronor. Lämnat av Claes-Inge Andersson, 0173-825 05 (bostad 0173-407 30). Ytterligare information lämnas av Jan Edberg, VD Forsmarks Kraftgrupp AB, tel 0173-810 01 (bostad 0173-122 07) Vattenfall är en av Nordens största energikoncerner med en omsättning på cirka 30 miljarder kronor. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Drygt en och en halv miljon kunder i Norden och norra Europa köper sina energilösningar från Vattenfall. Vattenfall säljer el, energi, värme och naturgas samt service och konsulttjänster inom energisektorn. Vattenfall producerar cirka 20 procent av den el som används i Norden. Produktionen sker främst genom vattenkraft och kärnkraft. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/01/11/20040813BIT20600/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar