Ringhals 3 åter i drift

Ringhals 3 åter i drift Idag på förmiddagen, den 16 juli, kopplades Ringhals 3 åter in på kraftnätet efter den årliga översynen som pågått i 32 dygn. Förutom bränslebyte samt sedvanliga kontroller och provningar har en stor översyn gjorts på en av de båda turbinerna. Dessutom har reaktortanken genomgått en så kallad tioårsinspektion, där bland annat svetsarna mellan tankdelarna kontrollerats. I år har även ett täthetstest - Containment Air Test - gjorts av reaktor-inneslutningen. Testet innebär att hela reaktorbyggnaden stängs och fylls med tryckluft - upp till cirka 4 bars övertryck. Tester och provningar, liksom övriga översynsarbeten under revisionen, har gått bra. Återstarten följer i stort sett den ursprungliga tidplanen, vilket är viktigt då behovet av Ringhals elproduktion är stor. Lämnat av Ringhals Informationsenhet. För vidare information om driften och revisionen på Ringhals 3, kontakta: Jan-Olof Bengtsson, driftchef, telefon 0340-66 70 00, minicall 0746-21 54 80. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/16/20040809BIT20810/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall, ett ledande europeiskt energiföretag, genererar kraft och levererar energilösningar till miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukter är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar