Ringhals 4 åter på nätet

Ringhals 4 åter på nätet Igår eftermiddag kopplades Ringhals 4 in på elnätet efter den årliga översynsperioden. Därmed är samtliga fyra ringhalsblock, liksom Barsebäck 2, klara för en ny driftsäsong. Årets översyn på Ringhals 4 har tagit 39 dygn, vilket är en dryg vecka längre än planerat. Fördröjningen beror huvudsakligen på provningar och analyser i samband med inspektion av reaktorkylsystemet. Förbättringar av reaktorkylsystemets vattenkemi tillsammans med ett effektivt förebyggande strålskyddsarbete har gjort att stråldosen till personalen, trots de utökade arbetsinsatserna, blivit lägre än förväntad. Ringhals 4 beräknas nå full effekt under onsdagen. De övriga fyra blocken i Ringhalsgruppen producerar el med full effekt. Lämnat av Ringhals Informationsenhet telefon 0340/66 70 00. För vidare information kontakta: Rickard Halldin, driftchef, telefon 0340/66 70 00. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag genererar Vattenfall kraft och levererar energilösningar till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukterna är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfallkoncernens totala omsättning år 2001 beräknas ligga på drygt 60 miljarder kronor. Mer om Vattenfall: www.vattenfall.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20040811BIT21840/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar