Ringhals 4 åter på nätet

Ringhals 4 åter på nätet Igår eftermiddag kopplades Ringhals 4 in på elnätet efter den årliga översynsperioden. Därmed är samtliga fyra ringhalsblock, liksom Barsebäck 2, klara för en ny driftsäsong. Årets översyn på Ringhals 4 har tagit 39 dygn, vilket är en dryg vecka längre än planerat. Fördröjningen beror huvudsakligen på provningar och analyser i samband med inspektion av reaktorkylsystemet. Förbättringar av reaktorkylsystemets vattenkemi tillsammans med ett effektivt förebyggande strålskyddsarbete har gjort att stråldosen till personalen, trots de utökade arbetsinsatserna, blivit lägre än förväntad. Ringhals 4 beräknas nå full effekt under onsdagen. De övriga fyra blocken i Ringhalsgruppen producerar el med full effekt. Lämnat av Ringhals Informationsenhet telefon 0340/66 70 00. För vidare information kontakta: Rickard Halldin, driftchef, telefon 0340/66 70 00. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag genererar Vattenfall kraft och levererar energilösningar till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukterna är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfallkoncernens totala omsättning år 2001 beräknas ligga på drygt 60 miljarder kronor. Mer om Vattenfall: www.vattenfall.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/02/20040811BIT21840/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall, ett ledande europeiskt energiföretag, genererar kraft och levererar energilösningar till miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukter är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar