Samarbete i mångmiljonklassen om värme och el

Samarbete i mångmiljonklassen om värme och el Småländska Myresjö Såg har slutit ett avtal med Vattenfall om sågens värme- och elförsörjning. Avtalet räknar med en omsättning på 8 miljoner om året under tolv år och är en av de större outsourcingaffärerna som Vattenfall genomfört. Det så kallade Färdig Värme-avtalet innebär att Vattenfall tar över ett befintligt biobränsleeldat kraftvärmeverk och ansvarar för drift och underhåll. Leveranserna till Myresjö Såg beräknas till cirka 33 GWh värme och 5 GWh el per år. För Myresjö Såg betyder avtalet ett frigörande av resurser och en starkare fokusering på kärnverksamheten. Tillsammans med systerföretaget Jobo Trä planerar företaget en stark offensiv på den svenska byggvarumarknaden. - Vattenfall har den bästa kompetensen på energiområdet och vi kan nu koncentrera oss på det vi är bra på, nämligen tillverkning av trävaror, kommenterar Hans Andersson, vd på Myresjö Såg. Det kraftvärmeverk som Vattenfall tar över eldas med restavfall från såg-verks-pro-duk-tio-nen. På ett år används cirka 60 000 kubikmeter bark och spån, vilket motsvarar ungefär två-tre långtradarlass om dagen. Den tekniskt avancerade anläggningen kommer nu att ses över av Vattenfall, som också har ambitionen att minska utsläppen av kväveoxider. - Stofthalten ligger med god marginal under miljökraven. Vattenfall kommer arbeta aktivt för att höja verkningsgraden och sänka kväveoxidutsläppen, vilket ger ytterligare miljöfördelar, lovar Tommy Brevemark, säljare på Vattenfall Försäljning. En minskning ger lägre NOx-avgifter, men är framför allt en stor vinst för miljön. Myresjö Såg omsätter drygt 300 miljoner och tillverkar cirka 90 000 kubikmeter sågade och hyvlade trävaror om året, huvudsakligen för den svenska hemmamarknaden. Företaget ingår i Rörvik Timber-koncernen, som Vattenfall redan samarbetar med genom ett Färdig Värme-avtal med Boxholms Såg. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Tommy Brevemark, kundansvarig, Vattenfall Elförsäljning, 0520-88 370. Hans Andersson, vd, Myresjö Såg, 0383-96 285. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag genererar Vattenfall kraft och levererar energilösningar till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukterna är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfallkoncernens totala omsättning år 2001 beräknas ligga på drygt 60 miljarder kronor. Mer om Vattenfall: www.vattenfall.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/02/22/20040811BIT20500/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar