SCA i långt avtal med Vattenfall

SCA och Vattenfall har tecknat ett långsiktigt avtal om elleveranser till SCA:s anläggningar i Sverige. Överenskommelsen mellan de två företagen innebär att SCA under en åttaårsperiod – med start oktober i år – köper cirka 1,3 TWh el årligen av Vattenfall.

SCA:s elförbrukning i Sverige uppgick 2004 till cirka 3,2 TWh varav cirka 0,5 TWh producerades via mottrycksproduktion vid bruken. Det gör SCA till en av de tre största elförbrukarna i landet. - Detta är ett viktigt avtal för den långsiktiga driften av våra svenska bruk eftersom det ger oss stabila förutsättningar för i varje fall en del av vår elförsörjning för en tid framöver, säger Kenneth Eriksson, ansvarig för Skogsindustriprodukter inom SCA-koncernen. Det är glädjande att Vattenfall har lyssnat och förstått våra behov och att vi har hittat en lösning som tillfredsställer både våra och deras önskemål, tillägger han. Vattenfall tecknade för snart tre år sedan ett liknande elleveransavtal med SCA vilket upphör efter detta års slut. - Det gläder oss att ha nått fram till denna nya överenskommelse med SCA. Vi har full förståelse för värdet av långsiktig energiförsörjning för basindustrin i Sverige och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete med SCA, säger Hans von Uthmann, vice VD Vattenfall AB och chef Vattenfall Norden. När vi höjer effekten i vår nuvarande elproduktion är det viktigt för oss att hitta långsiktiga köpare av elen. Vattenfall och SCA har ett ömsesidigt intresse av denna typ av avtal. - Det senaste året har också andra större basindustrier, slutit omfattande och långsiktiga avtal med oss, tillägger Hans von Uthmann. För vidare information kontakta: Kenneth Eriksson, chef SCA Skogsindustriprodukter, tel 060-19 43 40 Patrik Halling, tekn.dir Ortviken och Östrand, tel 060-16 42 44 Hans von Uthmann, vVD Vattenfall AB och chef Vattenfall Norden, tel 08-739 50 74 Gert Honnér, pressekreterare Vattenfall Norden, tel 0705 – 39 51 12 Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10.

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar