Skanska och Vattenfall samarbetar om kraftprojekt i Peru

Skanska och Vattenfall samarbetar om kraftprojekt i Peru Efter några år med oförändrad försäljningsvolym har Vattenfalls naturgasleveranser ökat markant. Under 1996 steg försäljningen med 7 procent och intresset för naturgas fortsätter att växa. Vattenfalls dotterbolag Nordic Power Invest och Skanska BOT förvärvar aktier i två peruanska kraftbolag. Avsikten är att gemensamt utveckla nya vattenkraftprojekt på upp till 500 MW i anslutning till två existerande kraftverk. Konsortiet har vunnit en internationell budgivning om att förvärva 30 procent av aktierna i de två kraftverken - Cahua (40 MW) och Pariac (5 MW), som tillsammans beräknas få en omsättning i år på totalt drygt 11 miljoner dollar. Förvärvspriset motsvarar minimipriset 9 miljoner dollar, ca 79 miljoner kronor. Vattenfalls andel är 60 procent och Skanskas andel är 40 procent. Säljare är peruanska staten. Samtidigt förvärvar Vattenfall och Skanska en option att köpa det privata bolaget ElectroCahua S.A. som äger 60 procent i de två kraftverken. I och med detta övertar konsortiet också ansvaret för driften av kraftverken. Skanska och Vattenfall avser även att lämna ett erbjudande till övriga aktieägare om att förvärva återstående 10 procent av aktierna, som är spridda på ett mindre antal ägare. De två kraftverken är strategiskt belägna i Pativilca-floden i provinsen Ancash. Vattenfall och Skanska avser att etappvis bygga ut dem med start år 2001. I floddalen finns potential för ytterligare ett antal kraftverk på upp till 500 MW som konsortiet bedömer vara ekonomiskt lönsamma. Om man beslutar att bygga ut kapaciteten till 500 MW handlar det om investeringar på 4-5 miljarder kronor. Skanska kommer att ansvara för byggverksamheten och Vattenfall för design och drift av kraftverken. I samtliga fall handlar det om s k strömkraftverk med ett minimum av uppdämningar, vilket innebär att de negativa miljökonsekvenserna blir minimala. Projekten kommer även att bidra till utvecklingen av infrastrukturen, som vägar, elnät och telekommunikationer, i området. Genomförandet skapar dessutom välbehövliga arbetstillfällen för lokalbefolkningen. - Kraftverken som vi nu förvärvar och övertar driften av är moderna och lönsamma. Men huvudskälet till vår investering är att utnyttja den stora utvecklingspotential som finns i Pativilcadalen. Dessutom beräknas Perus tillväxt bli över 4 procent per år de kommande åren och energibehoven kommer att öka i minst motsvarande takt, säger Gunnar Vallin, VD, Nordic Power Invest. - Vår satsning på BOT-projekt börjar ge frukt. Som projektutvecklare skapar vi både lönsamma projekt och möjligheter till nya bygguppdrag. Nyligen kunde vi teckna kontrakt på att driva och utveckla Kings Hospital i London. Den nu aktuella överenskommelsen ger dels ett omedelbart kassaflöde, dels kan det leda till ytterligare bygginvesteringar på ca 3 miljarder kronor. Genom detta förvärv och efter de inledande lönsamhetsstudierna bedömer vi att möjligheterna är mycket goda att utveckla, bygga och driva kraftverk på ytterligare totalt 500 MW i Pativilcadalen, säger Bert-Ove Johansson som är VD för Skanska BOT. För vidare information kontakta: Bert-Ove Johansson, VD Skanska BOT AB, tel: 08 - 753 80 00 Gunnar Vallin, VD Nordic Power Invest, tel. 08 - 545 16 101, 070 - 539 70 25. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, tel: 08-739 50 10. Vattenfall är en av Nordens största energikoncerner med en omsättning på cirka 30 miljarder kronor. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Drygt en och en halv miljon kunder i Norden och norra Europa köper sina energilösningar från Vattenfall. Vattenfall säljer el, energi, värme och naturgas samt service och konsulttjänster inom energisektorn. Vattenfall producerar cirka 20 procent av den el som används i Norden. Produktionen sker främst genom vattenkraft och kärnkraft. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/03/08/20040813BIT20920/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar