Skellefteå Kraft och Vattenfall i affär om vattenkraft

Skellefteå Kraft och Vattenfall i affär om vattenkraft Skellefteå Kraft AB och Vattenfall AB har träffat en överenskommelse som rör ett antal vattenkraftverk i Skellefteälven, Umeälven och Indalsälven. Affären innebär att Vattenfall köper Skellefteå Krafts andel (28 %) i Bastusels kraftstation. Skellefteå Kraft köper Vattenfalls andelar i Rebnis, Sädva, Ringsele, Bergnäs, Slagnäs och Grytfors kraftstationer. Vattenfalls andel i dessa stationer var tidigare 72 %. Skellefteå Kraft köper också Klippens kraftstation, tidigare helägd av Vattenfall. Dessutom säljer Vattenfall sin rätt till andelskraft från Sällsjö kraftstation och ersättningskraft från Båtfors kraftstation. Medelårsproduktionen av el i GWh (miljoner kilowattimmar) är: 540 Bastusel 490 Rebnis, Sädva, Ringsele, Bergnäs, Slagnäs och Grytfors 102 Klippen 85 Andels- och ersättningskraft Överenskommelsen förutsätter godkännande av bolagens styrelser och att skyldigheter gentemot personalen enligt MBL är genomförda. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10. För ytterligare information kontakta: Staffan Westlin, VD Skellefteå Kraft AB, tel 0910 - 77 25 01, 070-633 90 54 Gunnar Ålfors, Produktionsdirektör Vattenfall Produktion, tel 08-739 63 58, 070-539 63 58 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/08/23/20040813BIT21840/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar