Utbyggnad av förnyelsebar energiproduktion

I flera artiklar och nyhetsinslag på senare tid har Vattenfalls eventuella planer på utbyggnad av vattenkraft behandlats. Då det i vissa fall har uppstått missförstånd vill jag förtydliga Vattenfalls ståndpunkt.

Vattenfall undersöker aktivt de möjligheter som finns att bygga elproduktion baserad på förnyelsebara energikällor i Sverige och inom det samnordiska elmarknadsområdet. Även småskalig vattenkraft är aktuellt. En förutsättning är att Vattenfall bedömer att de nya anläggningarna ger godtagbar avkastning och visar på god miljökonsekvens. Utöver investeringar i vindkraft har Vattenfall påbörjat ett mångmiljardprojekt som syftar till att förnya och förbättra befintlig vattenkraft. Dessa kraftverk får bättre kapacitet och mer energi kan produceras utan att nya anläggningar byggs. Alla spekulationer om att vi utreder eller planerar utbyggnad av vattenkraftproduktion som står i strid med gällande lagstiftning vill vi bestämt tillbakavisa. Hans von Uthmann Vice VD Vattenfall, chef Vattenfall Norden För vidare information kontakta: Hans von Uthmann, Vice VD Vattenfall, chef Vattenfall Norden, telefon: 08-739 50 74. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10.

Om oss

Vattenfall, ett ledande europeiskt energiföretag, genererar kraft och levererar energilösningar till miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukter är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar