Välkommen på presskonferens i Bryssel och lanseringen av “Climate Signature”-initiativet

Vattenfall lanserar ett klimatinitiativ och bjuder in till signering av ett manifest. Genom manifestet kan individer göra sina röster hörda och stödja de politiska beslut som är nödvändiga för att minska klimatförändringarna. Media bjuds in att närvara vid presskonferensen i Bryssel, tisdag 30 september.

Plats: Place Luxembourg, Bryssel.
Tid: Tisdag 30 september.
13.30 Presskonferens.
14.00 Tal av Lars G Josefsson, Koncernchef Vattenfall.
16.00 Slut.

Klimatfrågan är vår tids största utmaning. För att förhindra fortsatta klimatförändringar är politiska beslut nödvändiga. Vattenfall anser att de mest brådskande besluten är de som presenteras i manifestet:

· Ett globalt pris på koldioxidutsläpp.
· Mer stöd till klimatvänlig teknik.
· Klimatkrav på produkter.

”Climate Signature” bjuder in individer att skriva under manifestet. Syftet är att göra sin röst hörd och stödja politiker att fatta dessa nödvändiga beslut. Initiativet startar i Bryssel där en stor del av Europas lagstiftning på energi- och miljöområdet sker och slutmålet är att presentera manifestet i samband med FN:s klimatmöte i Poznan i Polen i slutet av året.OSA 26 september 2008 till, edvard.lind@vattenfall.com

För vidare information, kontakta:
Anna Lihr, Media Relations, Vattenfall, telefon: 08-739 55 93Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10.

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar