Vattenfall energipartner till Findus

Vattenfall energipartner till Findus Vattenfall blir energipartner när Findus ökar sitt åtagande för att bli Europas ledande tillverkare av djupfryst mat. Vattenfall har slutit ett tolvårigt avtal med Findus i Bjuv om att överta ansvaret för företagets värmeförsörjning. Vattenfall skall installera ny utrustning bl.a. för att möjliggöra en omfattande energiåtervinning. Därigenom kan bränsleanvändningen hos Findus reduceras med ca 20 %. Genom att utsläppen av s.k. växthusgaser väsentligt minskar får affären därför en stark miljöprofil. -Vi vill inte binda kapital och resurser i något som andra kan bättre utan satsar helhjärtat på vår egen produktion och produktutveckling, förklarar Bengt Ekberg samarbetet med Vattenfall. Minskade energibehov och utsläpp och att få en kompetent och resursstark partner på energiområdet var också starka skäl till samarbetet. Denna värmeaffär är en av Vattenfalls större i södra Sverige. Vattenfall äger och driver sedan tidigare fjärrvärmen i Bjuv och ser här en möjlighet att kunna nyttiggöra i fjärrvärmenätet den del av den åter vunna energin som Findus inte kan nyttja. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, tel: 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Göran Svensson, Vattenfall Värme Norden, 0520-88 000 Bengt Ekberg Findus Sverige 042-86 000 Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Koncernens övriga omsättning 2001, förutom verksamheten i Tyskland, beräknas till över SEK 40 miljarder. För vidare information, se www.vattenfall.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT01090/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011221BIT01090/bit0001.pdf

Om oss

Vattenfall, ett ledande europeiskt energiföretag, genererar kraft och levererar energilösningar till miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukter är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar