Vattenfall bekräftar sina ambitioner på den danska marknaden

Vattenfall ger följande kommentarer för att skapa klarhet kring ett antal uppgifter i danska medier idag:

Vattenfall har haft ingående och fruktbara diskussioner med ett aktieägarkonsortium som representerar huvuddelen av kapitalet i det danska kraftföretaget Elsam. Under samtalens gång lät Elsams aktieägare förstå att man inte var tillfreds med villkoren i budet om samgående mellan Elsam och det danska olje- och gasbolaget Dong, och man bad därför Vattenfall att skissera ett alternativt bud. Igår sammanfattade Vattenfall sin inställning i ett brev till konsortiet. I brevet anges villkor och förutsättningar för ett bud på konsortiets andelar i Elsam. ”Det är Vattenfalls fortsatta ambition att delta i den pågående omstruktureringen av den danska kraftindustrin. Vattenfallgruppen har långvarig erfarenhet av konkurrensmarknader och skulle som strategisk partner främja Elsams utveckling som en ledande aktör i Danmark,” sade Vattenfalls VD Lars G Josefsson. ”Vi fortsätter de positiva diskussioner vi påbörjat med Elsams majoritetsägare, och eftersom våra partners bad oss att skissera ett alternativt anbud var det bara följdriktigt för oss att tillmötesgå dem.” För vidare information kontakta: Martin May, presschef Vattenfall AB, telefon 08-739 52 70, 070-539 52 70, e-mail: martin.may@vattenfall.com Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10.

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar