Vattenfall bekräftar sina ambitioner på den danska marknaden

Vattenfall ger följande kommentarer för att skapa klarhet kring ett antal uppgifter i danska medier idag:

Vattenfall har haft ingående och fruktbara diskussioner med ett aktieägarkonsortium som representerar huvuddelen av kapitalet i det danska kraftföretaget Elsam. Under samtalens gång lät Elsams aktieägare förstå att man inte var tillfreds med villkoren i budet om samgående mellan Elsam och det danska olje- och gasbolaget Dong, och man bad därför Vattenfall att skissera ett alternativt bud. Igår sammanfattade Vattenfall sin inställning i ett brev till konsortiet. I brevet anges villkor och förutsättningar för ett bud på konsortiets andelar i Elsam. ”Det är Vattenfalls fortsatta ambition att delta i den pågående omstruktureringen av den danska kraftindustrin. Vattenfallgruppen har långvarig erfarenhet av konkurrensmarknader och skulle som strategisk partner främja Elsams utveckling som en ledande aktör i Danmark,” sade Vattenfalls VD Lars G Josefsson. ”Vi fortsätter de positiva diskussioner vi påbörjat med Elsams majoritetsägare, och eftersom våra partners bad oss att skissera ett alternativt anbud var det bara följdriktigt för oss att tillmötesgå dem.” För vidare information kontakta: Martin May, presschef Vattenfall AB, telefon 08-739 52 70, 070-539 52 70, e-mail: martin.may@vattenfall.com Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10.

Om oss

Vattenfall, ett ledande europeiskt energiföretag, genererar kraft och levererar energilösningar till miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukter är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar