Vattenfall blir majoritetsägare i polskt energiföretag

Vattenfall blir majoritetsägare i polskt energiföretag Vattenfall blir huvudägare i Electrocieplownie Warszawskie SA. Säljare är polska staten. Avtalet undertecknades den 27 januari. Vattenfall köper 55 procent av aktierna i det polska energiföretaget Electrocieplownie Warszawskie SA, EW. Köpesumman är 235 miljoner dollar, motsvarande knappt två miljarder kronor. Uppgörelsen innehåller också möjligheter till köp av ytterligare aktier. Polska staten har efter en anbudsprocess valt att teckna överenskommelsen med Vattenfall. Detta är en av de största affärerna i den polska privatiseringsprocessen. - Electrocieplownie Warszawskie kompletterar Vattenfalls närvaro i Östersjöregionen på samma sätt som det nyligen förvärvade Hamburgische Electricitäts-Werke i Tyskland, säger Vattenfalls styrelseordförande Jörgen Andersson. - Electrocieplownie Warszawskie är ett välskött företag med kvalificerade medarbetare och företagets anläggningar har en god standard. Man uppfyller alla de krav som idag ställs enligt polsk miljölagstiftning. Investeringar måste dock göras för att uppnå kommande skärpta EU-krav. Flera av dessa krav är strängare än vad som nu gäller för förbränningsanläggningar i Sverige, säger Carl-Erik Nyquist. Polen, som har 39 miljoner invånare, befinner sig i ett expansivt skede och behoven av el väntas öka. Särskilt Warszawa upplever nu en mycket kraftig ekonomisk utveckling. Med sitt strategiska läge är Polen en viktig plattform som bas både för att utveckla samarbetet med lokala kunder och för Vattenfalls expansion i övriga Europa. EW svarar idag för cirka 98 procent av fjärrvärmeproduktionen och cirka 68 procent av den el som används i Warszawa. Företagets sex kraft- och värmeanläggningar producerar årligen totalt 4 TWh el och 13 TWh värme. Produktionen är i huvudsak baserad på kol. För ytterligare information, kontakta: Carl-Erik Nyquist, VD, Vattenfall AB Ola Thorén, Presschef, Vattenfall AB 08 - 7397583 Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, tel: 08-739 50 10. Vattenfall är en av Nordens största energikoncerner med en omsättning på cirka 30 miljarder kronor. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Drygt en och en halv miljon kunder i Norden och norra Europa köper sina energilösningar från Vattenfall. Vattenfall säljer el, energi, värme och naturgas samt service och konsulttjänster inom energisektorn. Vattenfall producerar cirka 20 procent av den el som används i Norden. Produktionen sker främst genom vattenkraft och kärnkraft. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/01/27/20040813BIT20620/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar