Vattenfall bygger 94 vindkraftverk i Storbritannien

Vattenfall har beslutat att bygga två nya vindkraftsparker i Storbritannien. Investeringen uppgår till cirka 460 miljoner pund, motsvarande 4,7 miljarder svenska kronor, och innebär att 162 000 brittiska hushåll förses med förnybar el.

Investeringsbeslutet är i linje med Vattenfalls satsning på hållbar elproduktion och befäster Vattenfalls position som en av Storbritanniens ledande producenter av el från vindkraftverk.

- Då den brittiska regeringen ser utbyggnaden av landbaserad vindkraft som en viktig del av den ekonomiska tillväxten och stöttar utvecklingen så är den brittiska marknaden gynnsam för oss, säger Peter Smink, chef för Vattenfalls affärsdivision Sustainable Energy Projects.

Den största vindkraftparken blir Pen y Cymoedd, som kommer att byggas i södra Wales, nära huvudorterna Neath Port Talbot och Rhondda Cynon Taf. Parken får 76 vindturbiner med en samlad kapacitet på 228 MW, vilket tillgodoser det årliga elbehovet för cirka 140 000 hushåll.

Investeringen i Pen y Cymoedd uppgår till drygt 400 miljoner pund och byggstart sker under 2014. Anläggningen beräknas kunna börja leverera el i slutet av 2016.

Bygget av 18-turbinsanläggningen Clashindarroch Wind Farm, i Aberdeenshire, Skottland har precis startat och beräknas vara klart i början av 2015. Investeringen uppgår till 60 miljoner pund och anläggningen får en effekt på 36.9 MW, vilket motsvarar elkonsumtionen för 22 000 hushåll.

Sedan 2008, då Vattenfall etablerade sig på den brittiska marknaden, har företaget investerat över 2 miljarder pund i olika vindkraftssatsningar. Vattenfall driver bland annat Thanet, en världens största havsbaserade vindkraftsparker utanför Kent på Englands östkust.

  
För mer information, kontakta:

Robert Pletzin, pressekreterare, 072-516 86 06

  
Lämnat av Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

   
Vattenfall är ett svenskägt energibolag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien, Frankrike och Finland. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

Taggar:

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar