Vattenfall bygger ny vindkraftpark för halv miljard

Vattenfall investerar cirka 500 miljoner kronor i ny vindkraftpark utanför Falkenberg vilket blir Vattenfalls största landbaserade i södra Sverige. Avtal har slutits med Siemens om leverans av elva 3MW vindkraftverk vilka kommer förse omkring 16 000 hushåll med förnybar el.

Den 6 februari tas det första spadtaget för vindkraftparken Hjuleberg i Falkenbergs kommun. När vindkraftparken tas i bruk i slutet av 2013 kommer den att förse omkring 16 000 hushåll med förnybar el.

- Hjuleberg är speciell för Vattenfall av flera anledningar. Den blir vår största landbaserade vindkraftpark i södra Sverige. Dessutom ligger den i elområde fyra som nu får ett betydande tillskott av förnybar energi, säger Eva Vitell, chef för vindkraftprojekt i Sverige.

Vattenfall har tecknat avtal med Siemens om leverans av elva 3MW vindkraftverk till Hjuleberg.

- Att projektet nu realiseras är ett viktigt steg i Vattenfalls satsning på förnybar elproduktion. Vi vill bygga där det blåser bra och det har vindmätningarna visat att det gör i området, förklarar Eva Vitell.

Idag har Vattenfall drygt 900 vindkraftverk och totalt genererar de 3,8 TWh vilket är tillräckligt för att förse omkring en miljon hushåll med el. Inom havsbaserad vindkraft är vi redan världens näst största aktör.

För mer information kontakta:
Magnus Kryssare, pressekreterare, telefon: 076-769 56 07

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Taggar:

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar