Vattenfall emitterar hybridobligationer

Vattenfall emitterade på fredagen hybridobligationer på 400 miljoner USD (ca 3,5 miljarder SEK).  Lånebeloppet kommer att användas i den löpande verksamheten.

- Vi är mycket nöjda med den breddning av investerarbasen som vi uppnått med denna transaktion, tillsammans med de hybridobligationer vi emitterade i mars 2015. Fördelen för Vattenfall med att emittera hybridobligationer är att det stärker företagets finansiella flexibilitet då hybridkapital vid bedömning av ett företags kreditvärdighet delvis behandlas som eget kapital, säger Johan Gyllenhoff, Vattenfalls Group Treasurer.

Detta är Vattenfalls första hybridobligation i USD, emitterad under “Regulation S” utanför USA.

I likhet med Vattenfalls befintliga hybridobligation kommer de nya obligationerna att redovisas som räntebärande skuld och vara efterställda Vattenfalls övriga låneinstrument. Vattenfall förväntar sig att kreditvärderingsinstituten Moody’s och Standard & Poor’s kommer att klassificera hybridobligationerna till 50% som eget kapital i sin kreditanalys och att de kommer att tilldelas kreditbetyget Baa2 av Moody’s och BB+ av Standard & Poor’s vilket är två respektive tre steg under Vattenfall ABs kreditbetyg.

Likviddag för emissionen är den 19 november 2015.

Hybridobligationerna har emitterats i en tranch enligt nedan:

Valuta Belopp Kupongränta
(till första inlösen)
Löptid Första inlösen
USD 400  miljoner 6,10 % 63 år Efter 8 år

Deutsche Bank var Structuring Bank och Bookrunner

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarkaden.

  
För ytterligare information, kontakta:
Johan Gyllenhoff, Group Treasurer, 08-739 65 13, johan.gyllenhoff@vattenfall.com
Klaus Aurich, chef Investor relations 08-739 65 14 klaus.aurich@vattenfall.com

  
Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

    Vattenfall är ett svenskägt energiföretag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

Taggar:

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar