Vattenfall förstärker energisamarbetet med Vargön Alloys

Vattenfall förstärker energisamarbetet med Vargön Alloys Vattenfall Fjärrvärme Sverige och Vargön Alloys har tecknat ett avtal som innebär att Vattenfall i samarbete med Vargön Alloys ska bygga en ny ångvärmeväxlare för att ta till vara den överskottsånga som idag inte kan utnyttjas. Investeringen uppgår till 5 Mkr och medför att ytterligare 400 kubikmeter olja kan ersättas i fjärrvärmenätet. Avtalet är en utvidgning av det energisamarbete som funnits sedan 1983. Återvunnen energi från Vargön Alloys kommer även i fortsättningen att utgöra basen för värmeleveranserna till Vänersborgs Fjärrvärme. Vänersborgs fjärrvärme ägs och drivs sedan 1995 av Vattenfall AB. I dag levererar Vattenfall 160 GWh fjärrvärme till 550 kunder i Vänersborg. Under 2001 kommer ytterligare 100 kunder att anslutas. Alltsedan 1983, då Vänersborgs fjärrvärme började distribuera fjärrvärme i Vänersborg, har industrivärme från Vargön Alloys varit basen för värmeproduktionen. Den genereras i avgaspannor och levereras i form av hetvatten. Gradvis har en allt större energimängd utnyttjats genom återvinning (140 GWh/år motsvarande 14 000 kubikmeter olja). Toppeffektbehovet tillgodoses genom oljeeldning i två hetvattencentraler. Vargön Alloys AB är en av Europas ledande producenter av ferrolegeringar med en total produktion av cirka 150 000 ton/år. Vid processen utnyttjas stora mängder koks och el för att omvandla malmen till slutprodukt. I denna process bildas kolmonoxid som genom förbränning utvecklar ytterligare värme. Produktionen sker kontinuerligt året runt. Ursprungligen avgick värmen via rökgaserna eller via kylvatten i Göta älv, men redan på 1950-talet började Vargön Alloys utnyttja överskottsvärme från ugnarna. Detta har successivt utvecklats till att idag omfatta närmare hälften av ångbehovet vid Holmen Paper samt cirka 90 procent av fjärrvärmebehovet i Vänersborg. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Ingemar Widell, Vargön Alloys AB, telefon: 0521-277300. Einar Bjarne, Vattenfall AB, Fjärrvärme Sverige/Göta, telefon: 0520- 88452. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag genererar Vattenfall kraft och levererar energilösningar till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukterna är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfallkoncernens totala omsättning år 2001 beräknas ligga på drygt 60 miljarder kronor. Mer om Vattenfall: www.vattenfall.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00160/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00160/bit0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar