Vattenfall investerar 860 miljoner i två vindkraftparker

Vattenfall startar upp byggandet av två vindkraftparker; Juktan i Sorsele kommun i Västerbotten och Höge Väg i Kristianstads kommun i Skåne. Tillsammans innebär projekten en investering på förnybar el till 63 000 hushåll. Planerad byggstart för de två nya vindkraftparkerna är hösten 2014.

Nyligen fattade Vattenfalls styrelse beslut om att påbörja byggandet av två nya vindkraftparker i Sverige. Tillsammans får vindkraftparkerna en produktionskapacitet på 189 GWh (gigawattimmar) vilket motsvarar hushållsel till 63 000 hem.

-     Det känns glädjande att kunna presentera en rejäl investering i förnybar energi i Sverige. Projektet är helt i linje med vår strategi för vindkraft i både södra och norra Sverige, konstaterar Torbjörn Wahlborg, chef för Vattenfalls nordiska verksamhet.

Juktan vindkraftpark byggs i Sorsele kommun i Västerbotten. I kommunen finns redan vattenkraft och att nu bygga vindkraft i anslutning till dem är viktigt.

-        Vindkraftsatsningen i Juktan är både spännande och framåtsyftande. Placeringen intill vårt vattenkraftverk Juktan är ett bra exempel på att vatten- och vindkraft är två energislag som verkar i symbios. Den förnybara vattenkraftens snabba reglerbarhet möter omedelbart upp när det inte blåser. Vatten och vind är med andra ord en god energikombination för att göra framtidens hållbara energisystem möjligt, säger Christer Ljunggren, chef Vattenfall Vattenkraft.

Höge Väg vindkraftpark är ursprungligen ett projekt som Vattenfall förvärvade 2013, med alla tillstånd redan klara. Projektet är beläget vid Maltesholm utanför Kristianstad i östra Skåne.

-        Vindkraft ska byggas där det blåser och samtidigt är lönsamt och ett sådant läge har vi här i Kristianstad. Det är bra ur ett samhällsekonomiskt perspektiv och ur ett miljöperspektiv. Det medför mindre markintrång och mindre koldioxidutsläpp, säger Torbjörn Wahlborg.


Fakta   
Juktan Höge Väg
Antal turbiner
 9 st    
18 st
Total effekt  
29 MW 38 MW
Produktion    
82 GWh 107 GWh 
Hushållsel 
27 500 hem   
35 500 hem      
Höjd    
150 m        
150 m
I drift      
 Q4 2015 
Q4 2015
Investering     
360 miljoner SEK    
500 miljoner SEK

Informationen offentliggörs enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För mer information om Vattenfalls pågående vindkraftprojekt:
Vattenfalls vindkraftprojekt

För mer information, vänligen kontakta:
Eva Vitell, chef Development Vattenfall Vindkraft Nordic, 076-110 88 70
Anna Wenell, projektledare Juktan och Höge Väg, 070-626 61 55

Från Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook:
facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter
: twitter.com/Vattenfall_Se

    
Vattenfall är ett svenskägt energibolag med verksamhet i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien, Frankrike och Finland. Vattenfalls vision är att utveckla en hållbar och bred europeisk energiportfölj och att vara ett av de företag som leder utvecklingen mot ett miljömässigt hållbart energisystem.

Taggar:

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar