Vattenfall köpte värmeanläggning i Vimmerby

Vattenfall köpte värmeanläggning i Vimmerby Vattenfall har köpt värmeproduktionsanläggningen av AssiDomän Hemmingssons Trä i Vimmerby. I köpet ingår två biobränsleeldade fastbränslepannor, med en sammanlagd produktionskapacitet på 45 GWh värme, samt pannbyggnaden och viss kringutrustning. En anställd övergår i samband med affären från AssiDomän till Vattenfalls entreprenadaktiebolag Vattenfall Service Syd AB. - Denna affär passar väl in i vår värmeverksamhet i närområdet och medför synergieffekter till vår totala verksamhet. Vi är givetvis nöjda med att Vattenfall fick köpa anläggningen, säger Ulf Hedqvist, Vattenfall. Vattenfall äger och driver bland annat värmeanläggningen vid Silverdalens pappersbruk samt Hultsfreds värmeverk och har anläggningar i Kisa och Nässjö. Inom en radie på sju till åtta mil finns en driftorganisation med 20-25 personer. AssiDomän Hemmingssons Trä i Vimmerby är ett sågverk med en produktionsvolym på 140 000 kubikmeter sågad furu. Enligt avtalet kommer Vattenfall även att köpa allt så kallat fallande spillbränsle, det vill säga bark, flis och spån, från sågen i Vimmerby. - Därmed ökar också våra möjligheter att försörja övriga anläggningar med bränsle, påpekar Ulf Hedqvist. - När Vattenfall tar över värmeförsörjningen kan vi koncentrera oss på det vi är bra på, nämligen produktion och förädling av trävaror. Vi känner oss trygga med Vattenfall, som redan visat sin kompetens på flera andra AssiDomän-anläggningar, bland annat i Horndal och Skinnskatteberg, säger Roger Svensson, supplychef på AssiDomän i Vimmerby. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Erik Eliasson, försäljningschef Vattenfall, telefon 090-151421, mobil 070-628 8008. Roger Svensson, Hemmingssons Trä, telefon 0492-283 00, mobil 070-515 10 42. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag genererar Vattenfall kraft och levererar energilösningar till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukterna är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfallkoncernens totala omsättning år 2001 beräknas ligga på drygt 60 miljarder kronor. Mer om Vattenfall: www.vattenfall.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/03/20040811BIT21980/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar