Vattenfall lämnar bud på brittiskt vindbolag

Vattenfall kommer att lämna ett bud på det brittiska bolaget Eclipse Energy UK Plc. Det offentliggjordes under torsdagen.

– Vattenfall har ambitiösa planer när det gäller förnybar energi som en del av vår strategi om minskade utsläpp. Vattenfall ser den brittiska marknaden som en nyckelmarknad för framtida tillväxt inom förnybar energi av flera olika anledningar inklusive ett väl fungerande stödsystem, en avreglerad och konkurrensutsatt marknad för el och en öppenhet för utländska investeringar, säger Lars G Josefsson, VD Vattenfall AB.

Eclipse strategi är att utveckla, driva och äga projekt inom förnybar energi och naturgas. Bolaget har tillstånd för det havsbaserade vindkraftprojektet Ormond i nordvästra England, ett projekt på 150 MW, samt projekt inom naturgas och ytterligare fem vindkraftprojekt i södra Wales.

– Eclipse är ett välskött företag med gott rykte och erfarenhet inom förnybar energi. De har utvecklat viktiga vindkraftprojekt i linje med Vattenfalls affärsverksamhet och ambitioner, säger Lars G Josefsson.

Läs offentliggörandet här:
http://www.vattenfall.com/www/vf_com/vf_com/Gemeinsame_Inhalte/DOCUMENT/360168vatt/5966205xpr/651665pres/P0293981.pdf

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.


För vidare information, kontakta:
Mark Vadasz, chef Group Media Relations, telefon: 070 344 61 50.
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14.

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar