Vattenfall och facken i Sverige överens

Vattenfall och de fackliga organisationerna i Sverige nådde på tisdagen en överenskommelse gällande anställningstrygghet i Sverige.

- Jag är mycket nöjd med den konstruktiva dialog vi har haft med de svenska facken. Jag är säker på att vi nu kan gå vidare för att genomföra våra nödvändiga kostnadsbesparingar på ett ansvarsfullt sätt, säger Øystein Løseth, Vattenfalls koncernchef.

Överenskommelsen mellan parterna innebär att svenska medarbetare inte kommer att behandlas annorlunda än anställda på andra marknader inom ramen för det kostnadsreduktionsprogram och de personalminskningar som Vattenfall aviserade i början av mars.

- Efter överläggningar så är Vattenfall och vi överens om hur övertaligheten i Sverige ska hanteras, säger de berörda fackförbunden, SEKO, Unionen, Ledarna och Akademikerna, i ett gemensamt uttalande.

Vattenfalls kostnadsreduktionsprogram på 3 miljarder kronor tillkännagavs den 6 mars 2013. Det innebär bland annat att antalet anställda ska minskas med cirka 1.500 i Tyskland, cirka 500 i Nederländerna och cirka 400 i Sverige. Personalminskningen ska vara genomförd i slutet av 2014.

Ett intensivt arbete med att genomföra programmet pågår och planen från den 6 mars för de tre olika länderna ligger fast. Samtidigt fortsätter dialogen mellan parterna om detaljerna. Vattenfalls tydliga målsättning är att övertaligheten ska hanteras på ett socialt ansvarsfullt sätt.

Bakgrunden till kostnadsbesparingarna är den kraftigt förändrade marknadssituationen för Vattenfall. Vattenfall ska genom avyttringar, ett minskat investeringsprogram och personalminskningar anpassa verksamheten till det nya läget.

För mer information kontakta:
Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08 739 50 10, e-post: press@vattenfall.com

Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Taggar:

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar