Vattenfall och Garantia förbättrar vindkraftsstöd till lokalt företagande

Vattenfall har i likhet med de flesta vindkraftsaktörer utgett löften om en så kallad vindpeng, stöd till lokal utveckling (SLU), i samband med etablering av nya vindkraftsparker. Vattenfall inleder nu ett samarbete med Garantia och förbättrar stödet till lokalt företagande. 

Efter några års samtal med branschorganet Vindkraftcentrum har Vattenfall beslutat skapa en ny modell för att öka värdet på SLU. Traditionellt har stödet fördelats till föreningar för lokala aktiviteter i vindkraftsparkernas direkta närhet. Vattenfall ser nu att pengarna kan användas effektivare och ge bygden mer tillbaka.

Föreningsstödet ska fortsatt finnas kvar, men till en mindre del än tidigare. Det lokala näringslivet kommer nu också få möjlighet att ta del av SLU. Företagsdelen kommer att aktiveras redan under bygget av vindkraftsparken, för att vara till nytta så fort som möjligt, istället för att vänta till att anläggningarna tas i drift.


Den stora förändringen kommer genom ett samarbete med Garantia, ett bolag som kan växla upp stödet genom att, i kombination med SLU, stötta lokala företag med kapital. Samarbetet med Garantia innebär stöd och affärsutveckling för små- och medelstora företag i närområdet. Detta blir också ett komplement då den här typen av samarbeten saknas idag.

-Det är glädjande att kunna inleda ett samarbete med en stabil aktör som Garantia. Den kännedom de har om lokal företagsverksamhet kommer att bidra till att göra stödet till lokal utveckling till en framgångsfaktor för företag i närhet till Vattenfalls vindkraftsverksamhet, säger Daniel Gustafsson, tf chef för vindkraftsutveckling i Sverige.

- Vi ser mycket positivt på ett långsiktigt samarbete som syftar till att stimulera den lokala företagsutvecklingen med en etablerad aktör som Vattenfall. Tillsammans har vi utvecklat en modell som ska ge ökade finansiella förutsättningar för att starta företag eller utveckla befintliga i vindkraftsparkernas närområden och på så sätt generera värdefulla arbetstillfällen, säger Ann-Mari Sandberg, styrelseledamot i Garantia.

Genom samarbetet kan ännu större värde skapas av stödet, ett värde som blir uthålligt över tid. Kapitalet från vindkraftsfonden kommer att återanvändas och nya företag med kapitalbehov kan tillkomma. 

Kontakt:
Peter Stedt, pressekreterare Vattenfall, 070-59 77 338 peter.stedt@vattenfall.com 
  

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: corporate.vattenfall.se

Taggar:

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar