Vattenfall och HOFOR överens om försäljning av kraftvärmeverket Amager i Danmark

Vattenfall och det kommunala energibolaget HOFOR har i dagarna tecknat ett avtal om försäljning av Vattenfalls kraftvärmeverk Amager i Danmark. HOFOR övertar kraftvärmeverket i Köpenhamn, inklusive samtliga anställda och befintliga bindande åtaganden. Företagsvärdet (enterprise value) för kraftvärmeverket Amager uppgår till cirka DKK 2 miljarder. Köparen erlägger kontant DKK 415 miljoner och tar över skulder avseende erhållna förskottsbetalningar från värmekunder samt åtaganden gällande rivningsskyldigheter.

Kraftvärmeverket Amager, som drivs med kol och biopellets, består av två kombinerade kraft- och värmeenheter med en total elkapacitet på 314 MW och en total värmekapacitet på 583 MW. 2012 producerades ca 1 260 GWh elektricitet och 2 100 GWh värme.

Befintliga kundavtal gäller även fortsättningsvis och affären förväntas att avslutas i slutet av december 2013. Inga förändringar kommer att ske för anställda, kunder och leverantörer fram tills dess att affären är juridiskt slutförd.

Verksamheterna för förnybart och försäljning, samt avdelningarna inom trading och FoU i Danmark förblir i Vattenfalls ägo.


Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För ytterligare information:
Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

Sandra Kühberger, Vattenfall GmbH, Media & Public Relations Tyskland
Telefon 030 8182 2323, Fax 030 8182 2315, sandra.kuehberger@vattenfall.de

Taggar:

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera