Vattenfall Östnät undersöker oljeläckage som ett led i miljöarbetet

Vattenfall Östnät undersöker oljeläckage som ett led i miljöarbetet Vid saneringsarbete i en transformatorstation i Minninge utanför Nyköping har Vattenfall Östnät funnit förorenad mark. Mängden PCB ligger dock väsentligt under gällande riktvärden. Undersökningar har inletts för att kartlägga föroreningens utbredning. I transformatorstationen Minninge utanför Nyköping fanns tidigare kondensatorbatterier som innehöll PCB-förorenad olja. Dessa fördes bort för tolv år sedan i samband med Vattenfalls omfattande och rikstäckande PCB-inventering. Då upptäckte man att batterierna hade läckt ut förorenad olja och inledde marksaneringen. Jord har grävts bort i omgångar. Nu har prover tagits i det tredje markskiktet. Proverna har visat sig innehålla PCB, men långt under gällande riktvärde. - Vi har helt avskaffat PCB i verksamheten och det är i samband med en omfattande miljöinventering som vi hittade de kvarvarande resterna, påpekar Bo Olsson, vd för Vattenfall Östnät. Vattenfall Östnät arbetar för att bli miljöcertifierade under år 2002. Bygg- och miljöförvaltningen i Nyköpings kommun har underrättats om föroreningen. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Bo Olsson, vd, Vattenfall Östnät, telefon 013-376501, 070-659 19 16. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Koncernens övriga omsättning 2001, förutom verksamheten i Tyskland, beräknas till över SEK 40 miljarder. För vidare information, se www.vattenfall.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20040811BIT22180/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall, ett ledande europeiskt energiföretag, genererar kraft och levererar energilösningar till miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukter är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar