Vattenfall Östnät undersöker oljeläckage som ett led i miljöarbetet

Vattenfall Östnät undersöker oljeläckage som ett led i miljöarbetet Vid saneringsarbete i en transformatorstation i Minninge utanför Nyköping har Vattenfall Östnät funnit förorenad mark. Mängden PCB ligger dock väsentligt under gällande riktvärden. Undersökningar har inletts för att kartlägga föroreningens utbredning. I transformatorstationen Minninge utanför Nyköping fanns tidigare kondensatorbatterier som innehöll PCB-förorenad olja. Dessa fördes bort för tolv år sedan i samband med Vattenfalls omfattande och rikstäckande PCB-inventering. Då upptäckte man att batterierna hade läckt ut förorenad olja och inledde marksaneringen. Jord har grävts bort i omgångar. Nu har prover tagits i det tredje markskiktet. Proverna har visat sig innehålla PCB, men långt under gällande riktvärde. - Vi har helt avskaffat PCB i verksamheten och det är i samband med en omfattande miljöinventering som vi hittade de kvarvarande resterna, påpekar Bo Olsson, vd för Vattenfall Östnät. Vattenfall Östnät arbetar för att bli miljöcertifierade under år 2002. Bygg- och miljöförvaltningen i Nyköpings kommun har underrättats om föroreningen. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Bo Olsson, vd, Vattenfall Östnät, telefon 013-376501, 070-659 19 16. Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Koncernens övriga omsättning 2001, förutom verksamheten i Tyskland, beräknas till över SEK 40 miljarder. För vidare information, se www.vattenfall.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/07/20040811BIT22180/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar