Vattenfall premierar ingenjörer i Umeå

Vattenfall premierar ingenjörer i Umeå Vattenfall har delat ut stipendier och priser vid Tekniska Högskolan inom Umeå Universitet. Tre ingenjörer fick pris för bästa examensarbete. Vattenfall delade ut två pris för bästa examensarbete 2001 vid Tekniska Högskolan, Umeå Universitet, om vardera 7 500 kr ur Vattenfalls donation 1997. Civilingenjörspriset gick till Niklas Jacobsson, Göteborg, för arbete med analys av avfallsförbränning i kraftvärmeverket i Sävenäs, Göteborg. Högskoleingenjörspriset delades av Niklas Eriksson och Robert Tillander, Umeå, för optimering av lufttillförsel i sodapannor inom cellulosaindustrin. Prisutdelare var Margaretha Engström, vvd, Vattenfall Utveckling AB. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För bilder och vidare information kontakta: Bengt Hallberg, Vattenfall Support AB, Umeå. telefon 090-151376, 070-5828049. e-post: bengt.hallberg@vattenfall.com Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. vattenfalls huvudprodukter är el och värme. Koncernens övriga omsättning 2001, förutom verksamheten i Tyskland, beräknas till över SEK 40 miljarder. För vidare information, se www.vattenfall.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/13/20040811BIT22220/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar