Vattenfall säljer andel i koleldat kraftverk

Vattenfalls tyska dotterbolag Vattenfall Europe AG har sålt sin andel på 25 procent i det stenkolseldade kraftverket Rostock till RheinEnergie AG, Köln, från och med 1 februari 2011.

Det överenskomna försäljningspriset ligger lågt tresiffrigt i miljoner euro. RheinEnergie förvärvar dessutom den andel på 24,6 procent av kraftverket som ägs av RWE AG, Essen. De återstående 50,4 procent ägs även i fortsättningen av EnBW AG.

– Försäljningen av vår andel i Rostocks kraftverk är ett led i vår strategi att sälja våra minoritetsandelar, säger Tuomo Hatakka, vd för Vattenfall Europe AG.

Kraftverket i Rostock har en installerad kapacitet på 553 megawatt och levererar också fjärrvärme till det nät som drivs av det kommunala företaget Stadtwerke Rostock.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:

Sandra Kuehberger, telefon: +49 30 – 81 82 23 23, sandra.kuehberger@vattenfall.de

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.

Om oss

Vattenfall, ett ledande europeiskt energiföretag, genererar kraft och levererar energilösningar till miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukter är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar