Vattenfall säljer andel i koleldat kraftverk

Vattenfalls tyska dotterbolag Vattenfall Europe AG har sålt sin andel på 25 procent i det stenkolseldade kraftverket Rostock till RheinEnergie AG, Köln, från och med 1 februari 2011.

Det överenskomna försäljningspriset ligger lågt tresiffrigt i miljoner euro. RheinEnergie förvärvar dessutom den andel på 24,6 procent av kraftverket som ägs av RWE AG, Essen. De återstående 50,4 procent ägs även i fortsättningen av EnBW AG.

– Försäljningen av vår andel i Rostocks kraftverk är ett led i vår strategi att sälja våra minoritetsandelar, säger Tuomo Hatakka, vd för Vattenfall Europe AG.

Kraftverket i Rostock har en installerad kapacitet på 553 megawatt och levererar också fjärrvärme till det nät som drivs av det kommunala företaget Stadtwerke Rostock.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:

Sandra Kuehberger, telefon: +49 30 – 81 82 23 23, sandra.kuehberger@vattenfall.de

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar