Vattenfall säljer gasturbiner till Svenska Kraftnät

Vattenfall säljer gasturbiner till Svenska Kraftnät Efter några år med oförändrad försäljningsvolym har Vattenfalls naturgasleveranser ökat markant. Under 1996 steg försäljningen med 7 procent och intresset för naturgas fortsätter att växa. Vattenfall AB säljer gasturbinstationerna Lahall, Stallbacka och Kimstad (cirka 400 MW) till Svenska Kraftnät. Enligt överenskommelsen övertar Svenska Kraftnät dessa anläggningar från och med 31 december 1999. Frågan om vem som ska ansvara för produktion av reservkraft har diskuterats sedan elmarknaden avreglerades 1996. De senaste åren har Svenska Kraftnät genom årsvisa avtal abonnerat på reserveffekt från Lahall, Stallbacka och Kimstad samt Gunnarsbo, totalt 600 MW. Under 1999 har Vattenfall förhandlat om att sälja samtliga fastlandsbaserade gasturbiner till olika köpare. Svenska Kraftnät har accepterat att köpa anläggningarna Lahall block 1 och 2 (Varberg), Stallbacka (Vänersborg) och Kimstad (Norrköping). Därmed medverkar Vattenfall till att ansvarsfrågan för reservkraft får en tydligare lösning. För vidare information: Alf Lindfors, Vattenfall AB, Elproduktion, tel 08 - 739 55 70, 070 - 531 75 75. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, tel: 08-739 50 10. Vattenfall är en av Nordens största energikoncerner med en omsättning på cirka 30 miljarder kronor. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Drygt en och en halv miljon kunder i Norden och norra Europa köper sina energilösningar från Vattenfall. Vattenfall säljer el, energi, värme och naturgas samt service och konsulttjänster inom energisektorn. Vattenfall producerar cirka 20 procent av den el som används i Norden. Produktionen sker främst genom vattenkraft och kärnkraft. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/01/03/20040813BIT20560/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar