Vattenfall säljer tysk avfallsförbränningsanläggning

Vattenfall säljer sin majoritetsandel på 85,5 procent av avfallsförbränningsanläggningen ”Müllverwertung Borsigstraße GmbH” i Hamburg till stadens renhållningsbolag. Försäljningssumman uppgår till 67 miljoner Euro (drygt 600 miljoner SEK).

Affären, som ska godkännas av företagens styrelser, staden Hamburgs senat samt kartellmyndigheter, görs mellan Vattenfall Europe New Energy GmbH och det kommunala renhållningsbolaget ”Stadtreinigung Hamburg” (SRH). Anläggningens omkring 100 medarbetare kommer att anställas av renhållningsbolaget SRH.

Försäljningen genomförs efter att ett 20-årigt leveransavtal bolagen emellan nyligen löpt ut. Anläggningen producerar värme till fjärrvärmenätet i Hamburg och kan årligen förbränna 320 000 ton hushållsavfall.

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För mer information kontakta: Vattenfalls pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, e-post: press@vattenfall.com
Facebook: facebook.com/vattenfallpressrum
Twitter: twitter.com/Vattenfall_Se

Taggar:

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt