Vattenfall satsar 500 miljoner på effektivare vattenkraftverk

Vattenfalls styrelse har beslutat att satsa 500 miljoner kronor på att öka effektiviteten i vattenkraftverken i samband med de förnyelsearbeten som pågår. Totalt skapas cirka 165 GWh ny elproduktion per år utan ökade ingrepp eller påverkan i naturen.

Investeringarna kommer att göras i 22 vattenkraftverk under tioårsperioden 2004-2013. De kommer att knytas till det pågående tioårsprogrammet på cirka sex miljarder kronor för modernisering och förstärkning av vattenkraften. Större delen av investeringarna kommer att gå till förnyelse av turbinerna i vattenkraftverken. Genom ny teknik på detta område kommer risken för oljeläckage samtidigt nästan helt att försvinna. – Att höja effektiviteten i existerande vattenkraftanläggningar är ett led i Vattenfalls strategi, som innefattar ett offensivt miljöarbete och en strävan att påskynda förnyelsearbetet. Det har också blivit lönsamt genom införandet av elcertifikat för förnybar energi, konstaterar Hans von Uthmann, vice VD och chef för Vattenfall Norden. Beslutet om effektökningen i vattenkraftverken är den senaste i raden av Vattenfalls satsningar inom området förnybar energi. Vattenfall har nyligen beslutat investera 1,5 miljarder kronor i att bygga Örestads vindkraftpark med 48 vindkraftverk i Öresund och undersöker för närvarande flera intressanta vindkraftlägen till lands och till havs. När det gäller biobränsle och kretsloppsbränsle genomförs stora investeringar, däribland block 5 i Uppsala baserat på avfallsbränsle, som blir klart under 2005. Ett flertal oljeeldade anläggningar konverteras från olja till biobränsle. Pågående investeringar inom detta område beräknas till en miljard kronor, medan projekt för ytterligare över en miljard är under utredning. För vidare information kontakta: Hans von Uthmann, vVD, chef Vattenfall Norden, telefon 08-739 50 74. Kjell Isaksson, chef Elproduktion Norden Vattenkraft, telefon 0920-771 76. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10.

Om oss

Vattenfall, ett ledande europeiskt energiföretag, genererar kraft och levererar energilösningar till miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukter är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar