Vattenfall söker tillstånd för att bygga vindkraft i Kalmarsund

Vattenfall söker tillstånd för att bygga vindkraft i Kalmarsund Efter några år med oförändrad försäljningsvolym har Vattenfalls naturgasleveranser ökat markant. Under 1996 steg försäljningen med 7 procent och intresset för naturgas fortsätter att växa. Vattenfall kommer att söka tillstånd för att uppföra havsbaserade vindkraftverk i södra Kalmarsund. Projektet kan bli det första med vindkraftverk i storleksordningen 3,5 MW i svenska vatten. Den vindkraftanläggning, som Vattenfall i en första etapp vill söka tillstånd för, består av fem vindkraftverk med en effekt på ca 3,5 MW/st. Antalet verk kan sedan byggas ut i etapper. - Målet är att ytterligare undersöka förutsättningarna för en vindkraftanläggning till havs med konkurrenskraftig ekonomi, säger Göran Dalén, ansvarig för Vattenfalls vindkraftutveckling. Det aktuella området i södra Kalmarsund anges i Karlskrona kommuns översiktsplan som lämpligt för en större vindkraftetablering. Enligt översiktsplanen kan det rymma upp emot 100 verk i ett slutskede. Vindförhållanden, bottenbeskaffenhet, vågor, is, strömmar mm gör området väl lämpat för stora vindkraftverk. Vattenfall har diskuterat planerna med berörda myndigheter sedan början av 1998 och genomfört en förstudie av de miljömässiga, tekniska och ekonomiska förutsättningarna. Allmänheten i det berörda området har också informerats och givits tillfälle att lämna sina första synpunkter. Satsningen ingår i Vattenfalls projekt Uthålliga Energilösningar. För vidare information kontakta: Jan Norling, Vattenfall Utveckling AB, tel 026-835 21, 070-6999 090. Göran Dalén, Vattenfall AB, tel 08-739 74 43, 070-539 74 43. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, tel: 08-739 50 10. Vattenfall är en av Nordens största energikoncerner med en omsättning på cirka 30 miljarder kronor. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Drygt en och en halv miljon kunder i Norden och norra Europa köper sina energilösningar från Vattenfall. Vattenfall säljer el, energi, värme och naturgas samt service och konsulttjänster inom energisektorn. Vattenfall producerar cirka 20 procent av den el som används i Norden. Produktionen sker främst genom vattenkraft och kärnkraft. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2000/03/14/20040813BIT20940/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar