Vattenfall vill återstarta i Stenungsund

Vattenfall vill återstarta i Stenungsund Vattenfall planerar att åter utnyttja två av de fyra produktionsblocken vid Stenungsunds kraftverk för basproduktion av el. Restolja från Scanraff i Lysekil i kombination med avancerad utsläppsrening är nyckeln till nysatsningen. Nu startar miljöprövningsprocessen med inbjudan till tidigt samråd. - Vi har ett kraftverk som inte behövt användas på länge och är i mycket gott skick. Nu har vi hittat en väg att utveckla anläggningen, säger Alf Lindfors, chef för Vattenfall Elproduktion Norden. Block 3 i Stenungsund gjordes startklart för produktion av reservkraft i april i år och driftsättningen av block 4 för samma syfte pågår. Vattenfall gör nu bedömningen att det kan användas för kontinuerlig produktion. De två blocken kommer att drivas som en enhet. Vattenfall kommer att bygga en ny avancerad utrustning för rening av rökgaserna och styrning av brännarna. Reningsanläggningen beräknas kosta cirka 500 miljoner kronor. - Genom vår kompetens och finansiella styrka kan vi göra den här typen av investeringar, där särskild hänsyn tas till miljöpåverkan. Vi kan med detta bidra till ekonomisk tillväxt som gynnar hushåll, företag, industrier och samhället i stort, säger Alf Lindfors. Att elen blir konkurrenskraftig beror på att anläggningen ska eldas med restolja från oljeraffinaderiet Scanraff i Lysekil, ett relativt billigt bränsle som idag förbränns med betydande negativ påverkan på miljön. Förbränning med avancerad reningsanläggning är ett bra sätt att ta hand om och utnyttja denna restprodukt. - Stenungsund är en bra anläggning som kan öka tillgången på el till konkurrenskraftig kostnad på marknaden och förbättra effektbalansen i södra Sverige. Den skulle också kunna utnyttjas för att producera fjärrvärme. Reningsanläggningen klarar de stränga kraven beträffande svavelutsläpp och övriga föroreningar. På marknaden kommer anläggningen att ersätta elproduktion med sämre miljödata, säger Christer Englund, som är projektansvarig. Beslut om att bygga reningsanläggningen kommer inte att fattas förrän miljödomstolen i Vänersborg är klar med sitt utslag. Vattenfall räknar med att lämna tillståndsansökan i början av nästa år, och hösten 2006 kan det vara klart för återstart i Stenungsund. Foton och informationsmaterial kommer att läggas ut på pressidan på www.vattenfall.se Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Christer Englund, projektchef, telefon 08-739 71 90. Karl-Erik Olsson, presschef Sverige, telefon 08-739 75 83. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/10/20031110BIT00030/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/10/20031110BIT00030/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar