Vattenfallbolag får förmedla finansiella energitjänster till kunder i Tyskland

Vattenfallbolag får förmedla finansiella energitjänster till kunder i Tyskland Det tyska bolaget Nordic Powermanagement GmbH, ett helägt dotterbolag till Nordic Powerhouse som ingår i Vattenfallkoncernen, har beviljats licens för att sälja finansiella tjänster på energiområdet. Bolaget är nu ett av de få i Tyskland som har fullständig licens på området och därmed kan både sälja finansiella tjänster och agera som kommissionär på kunders uppdrag. Nordic Powermanagement fick nyligen licens av den tyska finansmyndigheten BAFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) att sälja finansiella tjänster på energiområdet. Denna typ av tjänster innefattar förmedling av derivat, portföljförvaltning samt handel för andras räkning i eget namn. Så snart licensen är registrerad i Handelsregistret kan bolaget sälja denna typ av tjänster till externa kunder. Nordic Powermanagement, ett dotterbolag till Nordic Powerhouse (som planerar att inom kort byta namn till Vattenfall Europe Trading), är ett av de få företag i Tyskland som har fullständig licens att utöva denna typ av tjänster, som i Tyskland räknas som bankverksamhet. Vattenfall AB Supply & Trading har redan tidigare sådana rättigheter på den skandinaviska marknaden för sitt helägda dotterbolag Vattenfall Power Management AB. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Christian Wulle, Nordic Powermanagement, telefon: +49 40 244 30-321. e-post: cwulle@nphouse.com Vattenfalls vision är att vara ett ledande europeiskt energiföretag. Idag producerar Vattenfall el och levererar energi till flera miljoner kunder i Norden och norra Europa. De största elkunderna är industrier och energiföretag. Vattenfalls huvudprodukter är el och värme. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/16/20040809BIT20830/wkr0001.pdf

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar