Vattenfalls Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning 2011

Vattenfall publicerar idag sin Årsredovisning och Hållbarhetsredovisning för 2011

Årsredovisningen innehåller utförlig information om Vattenfalls finansiella resultat och beskriver koncernens utveckling under 2011. Dessutom innehåller den en genomgång av Vattenfalls strategi, marknads- och konkurrenssituation samt Vattenfalls rörelsesegment.

"2011 var ett i flera avseenden tufft år för hela energisektorn men Vattenfall har framgångsrikt genomfört en rad åtgärder för att öka lönsamheten och förbättra den finansiella ställningen. Jag är nöjd med det resultat vi uppnått under 2011, särskilt mot bakgrund av den stora resultatbelastningen till följd av det oväntade tyska beslutet att avveckla landets kärnkraft", kommenterar VD Øystein Løseth i årsredovisningen.

Årsredovisningen finns att ladda ner på följande sidor:
På svenska: www.vattenfall.se/arsredovisning
På engelska: www.vattenfall.com/annualreport

Hållbarhetsredovisningen beskriver Vattenfalls arbete med kärnkraftsäkerhet, utsläppsminskningar, energianvändning samt andra områden där vi har många olika intressenter. I rapporten finns utförlig information om verksamhetens miljömässiga, sociala och ekonomiska påverkan. Vattenfall rapporterar sedan 2003 i enlighet med Global Reporting Initiative (GRI), ett internationellt ramverk för hållbarhetsrapportering.

Hållbarhetsredovisningen finns att ladda ner på följande sidor:
En svenskspråkig version beräknas finnas tillgänglig för nedladdning under april på www.vattenfall.se/csr
På engelska: www.vattenfall.com/csr

Vattenfall offentliggör denna information enligt svensk lag om värdepappersmarknaden.

För vidare information, kontakta:
Klaus Aurich, Chef för Investor Relations, tel. +46 8 739 65 14, mobil +46 70 539 65 14
Magdalena Ellfors, CSR Manager, tel  +46 8 739 58 08,  mobil +46 70 639 58 08
Magnus Kryssare, pressekreterare, mobil +46 76 769 56 07

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com

 

 

Taggar:

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar