Vattenfalls årsstämma

Onsdagen den 27 april kl 13.00 genomför Vattenfall sin årsstämma på Annexet till Ericsson Globe Arena i Stockholm.

Dörrarna vid ingång 3 öppnas kl 12.00, med insläpp fram till kl 12.45. Årsstämman sänds direkt på www.vattenfall.se från kl 13.00.  Stämman hålls på svenska.

För mer information om årsstämman, program, dagordning med mera se www.vattenfall.se/arsstamma

För att delta vid årsstämman krävs en personlig föranmälan, senast den 26 april kl 10.00 via:www.vattenfall.se/anmalan-arsstamman. Anmälan skall styrkas med giltig id-handling vid registreringen. Observera att enbart uppvisande av presslegitimation inte räcker för inträde till årsstämman.

Fotografering, ljud- och bildupptagning kommer inte att vara tillåten under stämman.

För anmälan efter den 26 april kl 10.00 samt önskemål om kommentarer och fotografering av de medverkande, vänligen kontakta Vattenfalls pressavdelning på 08-739 50 10.

För mer information:
Caroline Rylander, presschef Vattenfall Sverige, mobil 0730 79 99 54.
Maria Lidzell, pressekreterare Sverige, mobil: 070 214 87 57.
Klaus Aurich, chef Investor Relations, telefon 08-739 65 14, mobil 070-539 65 14.
Monica Edblad, Investor Relations, telefon 08-739 71 33, mobil 070-282 70 66.

Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon: 08-739 50 10, press@vattenfall.com.

Om oss

Vattenfall är ett ledande europeiskt energiföretag som i mer än 100 år elektrifierat industrier, levererat energi till människors hem och moderniserat vårt sätt att leva genom innovation och samarbete. Vi vill nu göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Därför driver vi omställningen till ett hållbart energisystem genom satsningar på förnybar produktion och klimatsmarta energilösningar för våra kunder. Vi har cirka 20.000 anställda och är verksamma främst i Sverige, Tyskland, Nederländerna, Danmark, Storbritannien och Finland. Vattenfall ägs av den svenska staten. För mer information: www.corporate.vattenfall.se

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar