Vattenläcka i kraftstation vid Jokkmokk

Vattenläcka i kraftstation vid Jokkmokk Nedre delarna av Akkats kraftverk vattenfylldes under tisdagskvällen då verket åter skulle tas i drift efter att stationen hade varit avställd tio veckor för underhållsarbeten. Kraftverket ligger i Lilla Luleälv vid Jokkmokks samhälle. Innan det skulle tas i drift genomfördes provningar där verket startades och stoppades. Därvid uppstod en vattenläcka, som gjorde att nedre delarna av kraftstationen vattenfylldes upp till under generatorn. Inga personskador och inga kända oljeutsläpp inträffade. Sanering av oljeförorenat vatten inne i stationen har påbörjats och länsar satts ut i utloppskanalen i förebyggande syfte för att förhindra eventuella oljeutsläpp. Vad som orsakade haveriet är inte känt. Först när kraftverket är länsat från vatten kan inspektionen av aggregatet påbörjas. Lämnat av Vattenfalls Pressavdelning, telefon 08-739 50 10. För vidare information kontakta: Kjell Isaksson, chef, Vattenfall AB Vattenkraft, telefon 070- 555 21 72. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00430/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/07/03/20020703BIT00430/wkr0002.pdf

Om oss

Vattenfall, ett ledande europeiskt energiföretag, genererar kraft och levererar energilösningar till miljoner kunder i Norden och norra Europa. Huvudprodukter är el och värme. De största elkunderna är industrier och energiföretag.

Kontakt

Prenumerera

Dokument & länkar