DELÅRSRAPPORT JANUARI – JUNI 2007

•Koncernens omsättning ökade med 13 % till 680,4 MSEK (601,6)

•Rörelseresultatet steg med 19 % till 109,1 MSEK (92,0), vilket ger en rörelsemarginal på 16,0 % (15,3 %)

•Resultatet efter finansiella poster ökade med 15 % till 104,1 MSEK (90,3)

•Koncernens vinst efter skatt ökade till 71,2 MSEK (59,5)

•Vinsten per aktie förbättrades till 5:69 SEK (4:76)

För ytterligare information kontakta:

Anders Birgersson, VD och koncernchef

Telefon: 0521 – 27 77 67 0702 – 27 77 78

E-post: anders.birgersson@vbggroup.com

VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda tillverknings- och försäljningsbolag i Europa och USA. Verksamheten är indelad i två affärsområden, VBG GROUP TRUCK EQUIPMENT och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP AB:s B-aktie börsintroducerades 1987 och är noterad på OMX Nordiska Börs.

Om oss

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har cirka 1 400 anställda i 18 länder världen över.

Prenumerera

Dokument & länkar