VBG GROUP AB publicerar årsredovisning för 2011

VBG GROUPs årsredovisning för räkenskapsåret 2011 finns från och med idag tillgänglig
på svenska på bolagets hemsida
www.vbggroup.com. Den tryckta svenska årsredovisningen
kan beställas hos bolaget från den 5 april.

Den engelska versionen av årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på hemsidan vecka 17.


Vänersborg den 29 mars 2012

VBG GROUP AB (publ)

För ytterligare information vänligen kontakta:

Anders Birgersson, VD och koncernchef, tel 0521-277767, 0702-277778


VBG GROUP AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, USA, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i tre affärsdivisioner, VBG TRUCK EQUIPMENT, EDSCHA TRAILER SYSTEMS och RINGFEDER POWER TRANSMISSION, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG GROUP ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Small Cap-listan på Nasdaq OMX Nordiska Börs Stockholm. www.vbggroup.com 

Om oss

VBG Group AB (publ) i Vänersborg är moderbolag i en internationell verkstadskoncern med helägda bolag i Europa, Nordamerika, Brasilien, Sydafrika, Australien, Indien och Kina. Verksamheten är indelad i fyra divisioner, VBG Truck Equipment, Edscha Trailer Systems, Mobile Climate Control och Ringfeder Power Transmission, med produkter som marknadsförs under välkända och starka varumärken. VBG Group ABs B-aktie börsintroducerades 1987 och finns idag på Mid Cap-listan på Nasdaq OMX Stockholm. Koncernen har cirka 1 400 anställda i 18 länder världen över.

Prenumerera

Dokument & länkar