Drygt 1 000 nya bostäder på Beckombergaområdet

Drygt 1 000 nya bostäder på Beckombergaområdet Drygt 1000 bostäder kan komma att byggas på delar av Beckombergaområdet i västra Stockholm. Det är Locum som säljer delar av området till de tre företagen NCC, Besqab och Veidekke. NCC AB, Besqab Projekt & Fastigheter AB och Veidekke Bostad & Fastighet AB betalar i ett första steg 37,5 MSEK, med en tredjedel vardera, för att få en möjlighet att utveckla totalt 100 000 m² nya byggrätter huvudsakligen för bostadsändamål. Det betyder drygt 1 000 bostäder totalt. I köpet ingår även befintliga byggnader på ca 30 000 m². Under förutsättning att detaljplanearbetet - som sker etappvis - ger drygt 1 000 bostäder så uppgår den slutliga köpeskillingen till 465 MSEK, fördelade med en tredjedel vardera på respektive bolag. - Försäljningen gör det nu möjligt för Locum att tillsammans med sjukvården skapa ett närsjukvårdscentrum, Bromma sjukhus, i kärnan av Beckombergaområdet. Dessutom bidrar Locum än en gång till ett rejält bostadstillskott i Stockholm, säger Ingemar Ziegler, VD för Locum AB. - Beckomberga är ett av ytterstadens mest intressanta exploateringsområden. Det här ger NCC en möjlighet att vara med och utveckla vårt stadsdelsbyggande, denna gång inom Stockholms stad, säger Peeter Trepp, regionchef för NCC Boende Sverige. - För Besqabs del är förvärvet av Beckomberga oerhört positivt och kommer långsiktigt att befästa vår ställning som leverantör av bostäder på Stockholmsmarknaden. Det ger oss även en möjlighet att i större skala kunna bidra till att förse regionen med nya bostäder, vilket det finns ett stort behov av, framhåller Mårten Hansén, VD för Besqab Projekt & Fastigheter AB. - Vi är mycket glada över att vara en av aktörerna som kommer att bygga bostäder i Beckombergaområdet. Vi ser med tillförsikt fram emot att vara delaktiga i ett långsiktigt projekt med stor utvecklingspotential, säger Håkan Bergquist, VD för Veidekke Bostad & Fastighet AB. Ytterligare information: Ulf Brandt, marknadsdirektör Locum AB, tel. 08-690 7470 eller 070-484 7470 Charlotte Helmersson, informationschef Locum AB, tel. 08-690 7040 eller 070-484 7040 Mårten Hansén, VD Besqab Projekt & Fastigheter AB, 08-630 1636 eller 0708-75 4513 Håkan Bergquist, VD Veidekke Bostad & Fastighet AB, tel. 08-728 5642 eller 070-663 6231 Gisela Lindstrand, presschef NCC AB, tel. 08-585 52346 eller 070-392 9500 NCC AB är ett av Nordens och Östersjöområdets ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag med en årlig omsättning på ca 40 MDR SEK. Antalet anställda är ca 25 000. NCC Boende är ett eget affärsområde inom NCC-koncernen med verksamhet i de nordiska länderna, Tyskland och Polen. Locum AB är en av Sveriges största fastighetsförvaltare med ett fastighetsbestånd på ca. 2,2 miljoner m2 lokaler i stockholmsområdet. Bland hyresgästerna dominerar sjukvården i Stockholms län. Locum AB ägs av Stockholms läns landsting. Locums kännetecken är Kundnytta, Kvalitet och Kretsloppstänkande. Besqab är ett företag som i huvudsak arbetar med fastighetsförädling på Stockholmsmarknaden. Verksamheten innefattar såväl nyproduktion av bostäder och lokaler som utveckling av mark och bebyggda fastigheter. Besqab uppför för närvarande bostäder i bl. a Solna, Vaxholm, Lidingö samt Tyresö och har vid ett flertal tillfällen under 90-talet framgångsrikt samarbetat med andra aktörer på bostadsmarknaden. Veidekkes bostadsproduktion omfattar ca 300-500 bostäder per år. Vår styrka är projektutveckling, vilket innebär att vi ansvarar för hela processen alltifrån analys till försäljning. Vi förvärvar och förädlar såväl mark som bebyggda fastigheter och bygger i huvudsak flerbostadshus upplåtna med bostadsrätt. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00790/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/15/20011015BIT00790/bit0002.pdf

Om oss

Veidekke Bostad & Fastighet AB är ett nytt dotterbolag inom Veidekke koncernen. Med 5.400 anställda och en estimerad omsättning för 2003 på 11,5 miljader NOK är Veidekke ASA Nordens fjärde största entreprenör. Koncernen blev noterat på Oslo Börsen 1986.

Dokument & länkar