Populära Tran- och Vipgränden i Vellinge: Första etappen av renoveringen igång

Drygt 200 miljoner kronor investeras i Vellingebostäders största och populära bostadsområde på Tran- och Vipgränden i Vellinge. I första etappen ingår renovering av fastigheterna på Trangränden som tillsammans inrymmer 68 hyresrätter. Allting beräknas vara klart sommaren 2016. Planering av ytterligare etapper med drygt 230 lägenheter pågår.

Etappen omfattar byte av samtliga fönster och dörrar, rivning och tilläggsisolering av fasader, betonglagning och målning av betongytor, inglasning av balkong för de hyresgäster som så önskar, armaturbyten och alla entrédörrar kommer att ersättas med säkerhetsdörrar. Anders Larsson, VD Vellingebostäder:

- Områdets typiska och populära karaktär kommer att behållas, men moderniseras och uppdateras. Det nya fasadmaterialet påminner om det tidigare, men har en modernare touch. Färgsättningen blir annorlunda mot idag. Loftgångarna får en neutral ton, medan balkongerna får ett ljusare och mer ombonat intryck. Husen kommer att se nya ut och det blir ett lyft för hela området.

Del i miljonprogrammet
Husen är byggda under 1970-talet är del i det så kallade miljonprogrammet, där en miljon lägenheter skulle byggas i Sverige under perioden 1960-1974. Under årens lopp har Vellingebostäder gjort flera insatser i området och under de senaste åren har termostater monterats och tak tilläggsisolerats - som ett led i Vellingebostäders energisparprojekt, balkonger har renoverats, entrédörrarna har bytts, precis som kulverten till värmesystemet. Anders Larsson:

- Området är trivsamt och jag kan förstå att det är populärt, men husen är i behov av upprustning trots våra tidigare insatser. Jag är glad att vi nu kan erbjuda hyresgästerna detta. Vi kan också erbjuda de boende tillgång till det nya supersnabba bredbandet tack vare fiberuppkopplingen, som nyligen blivit klar.


För ytterligare information, välkommen att kontakta:

Anders Larsson, VD Vellingebostäder. Tel 040-42 60 66. E-post: anders.larsson@veboa.se

www.veboa.se

Vellingebostäder är Vellinge kommuns största fastighetsägare, med det största urvalet av bostäder och totalt cirka 1 000 hyreslägenheter fördelade i Skanör, Falsterbo, Höllviken, Vellinge, V Ingelstad och Ö Grevie. I fastighetsbeståndet finns pittoreska skånelängor, ståtliga patriciervåningar, traditionella tvåvåningshus, villor och radhus. www.veboa.se

Taggar:

Om oss

Vellingebostäder är Vellinge kommuns största fastighetsägare, med det största urvalet av bostäder och totalt cirka 870 hyreslägenheter fördelade i Skanör, Falsterbo, Höllviken, Vellinge, Hököpinge, V Ingelstad och Ö Grevie. I fastighetsbeståndet finns pittoreska skånelängor, ståtliga patriciervåningar, traditionella tvåvåningshus, villor och radhus.

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

Drygt 200 miljoner kronor investeras i Vellingebostäders största och populära bostadsområde på Tran- och Vipgränden i Vellinge. I första etappen ingår renovering av fastigheterna på Trangränden som tillsammans inrymmer 68 hyresrätter. Allting beräknas vara klart sommaren 2016. Planering av ytterligare etapper med drygt 230 lägenheter pågår.
Twittra det här

Citat

- Området är trivsamt och jag kan förstå att det är populärt, men husen är i behov av upprustning trots våra tidigare insatser. Jag är glad att vi nu kan erbjuda hyresgästerna detta samt tillgång till det nya supersnabba bredbandet, tack vare fiberuppkopplingen, som nyligen blivit klar.
Anders Larsson, VD Vellingebostäder