Ändring av antalet aktier och röster i Venue Retail Group AB

Enligt 4 kap. 9 § lagen (1991:980) om handel med finansiella instrument ska svenska aktiebolag vars aktier är upptagna till handel på en reglerad marknad – om en ändring av det totala antalet aktier eller röster i bolaget skett – offentliggöra uppgifter om ändringen den sista handelsdagen i den kalendermånad då ändringen skett.

Under augusti 2014 genomfördes en nyemission som innebär att aktiekapitalet per den 30 september 2014 ökar med 49 981 209,90 kronor från 113 778 364 kronor till 163 759 573,90 och antalet B-aktier ökar med 4 063 513 från 8 126 726 B-aktier till 12 190 239 B-aktier (totalt 12 190 539 aktier, inklusive 300 A-aktier). Därutöver har Bolaget tillskjutet eget kapital till aktiekapitalet motsvarande skillnaden mellan teckningskursen i företrädesemissionen och aktiernas kvotvärde om 14 kronor. Aktiekapitalet har därmed ökats med ytterligare 6 907 972,10 kronor från 163 759 573, 90 kronor till 170 667 546 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christel Kinning, t.f. VD, telefon 0709-852 596
Lars Ingman, CFO, telefon 0706-398 687

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB är skyldig att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 30 september 2014 kl 08.00.

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm
Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer, resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service och genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar