Bokslutskommuniké januari - december 2000

Bokslutskommuniké januari - december 2000 ? Försäljningen ökade med 57,5 procent till 1 022,7 Mkr (649,4). ? Bruttovinstmarginalen ökade till 51,0 procent (49,4). ? Resultat före avskrivningar ökade med 38 procent och uppgick till 91,9 Mkr (66,6). ? Resultat efter finansnetto uppgick till 24,7 Mkr (33,5). ? Vinst per aktie efter skatt uppgick till 1,64 kr (4,41). ? Under året förvärvades den norska accessoarkedjan Franz Schulz med 54 butiker i Norge. ? Tre sametableringar mellan Handskmakar'n och Wedins Skor genomfördes och Rizzokonceptet lanserades i Norge. ? Antal butiker i koncernen uppgår per 31 december 2000 till 254. ? Utdelningen föreslås bli 2,40 kronor (2,40). Vid frågor kontakta Alexander Hegard, VD Wedins Norden AB, telefon 08 - 545 13 800 eller på 0047- 915 60 559. Stockholm den 27 februari 2001 Styrelsen ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00820/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/12/20031212BIT00820/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar