DELÅRSRAPPORT SEPTEMBER 2011–FEBRUARI 2012

ÖKAD FÖRSÄLJNING OCH FÖRBÄTTRAT RESULTAT I SVAG MARKNAD

Andra kvartalet December 2011-februari 2012

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 234,3 Mkr (231,5). Antalet butiker uppgick till 119 jämfört med 127 butiker motsvarande kvartal föregående år.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,3 procent (56,6).
 • Resultat före av- och nedskrivningar var 26,7 Mkr (25,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 16,7 Mkr (13,0).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,02 kr (0,02).

Perioden september 2011–februari 2012

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 443,6 Mkr (450,7).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,6 procent (59,1).
 • Resultat före av- och nedskrivningar var 50,3 Mkr (52,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 33,7 Mkr (30,7).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 0,04 kr (0,04).

Väsentliga händelser under kvartalet

 • Försäljningen under kvartalet ökade i koncernen med 1 procent för jämförbara enheter. På den svenska marknaden var ökningen 3 procent. Enligt tillgänglig statistik ökade koncernen sina marknadsandelar inom samtliga kedjor och marknader.
 • Årsstämman i januari fattade beslut om sammanläggning av aktier där hundra aktier ska läggas samman till en aktie. Avstämningsdag för sammanläggningen är senast den 30 juni 2012.

Försäljningsutvecklingen under det andra kvartalet i jämförbara butiker överträffade branschens siffror och vi levererar ett förbättrat resultat i en tuff marknad. Med tydliga koncept, fokus på kundupplevelse och optimering av butikslägen ska vi fortsätta stärka vår marknadsposition i Norden, säger Susanne Börjesson VD Venue Retail Group.

Informationen i denna rapport är sådan som Venue Retail Group ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 mars 2012 kl 14.00.

Vid frågor vänligen kontakta:
Susanne Börjesson, VD, telefon 08-508 99 253 eller 0701-90 11 53
Staffan Gustafsson, CFO och vVD, telefon 08-508 99 244 eller 070-889 92 44
Mats Persson, styrelseordförande, telefon 08-545 133 52 eller 070-511 46 36

Taggar:

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar