DELÅRSRAPPORT SEPTEMBER 2012–FEBRUARI 2013

BOLAGET INLEDER TILLVÄXTFASEN

ANDRA KVARTALET DECEMBER 2012-FEBRUARI 2013

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 239,7 Mkr (234,3). Antalet butiker uppgick till 119 jämfört med 119 butiker motsvarande kvartal föregående år.
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 55,8 procent (55,3).
 • Resultat före av- och nedskrivningar var 21,1 Mkr (26,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 13,5 Mkr (16,7).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 1,66 kr (2,15).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 1,66 kr (2,06).

PERIODEN SEPTEMBER 2012–FEBRUARI 2013

 • Koncernens nettoomsättning uppgick till 446,3 Mkr (443,6).
 • Bruttovinstmarginalen uppgick till 57,2 procent (57,6).
 • Resultat före av- och nedskrivningar var 44,1 Mkr (50,3).
 • Resultat efter skatt uppgick till 30,1 Mkr (33,7).
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till 3,70 kr (4,33).
 • Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,70 kr (4,15).

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER KVARTALET

 • Försäljningen i jämförbara enheter ökade i koncernen med 4 procent under kvartalet. På den svenska marknaden var ökningen 6 procent.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER KVARTALET

 • Totalt har fem nya butiker kontrakterats vilket innebär att totalt åtta butiker kommer att öppnas under andra hälften av innevarande verksamhetsår och en butik under första kvartalet kommande verksamhetsår
 • Försäljningen i jämförbara enheter under mars ökade, trots färre försäljningsdagar på grund av en tidigare påsk, totalt med 2 procent och i Sverige med 5 procent jämfört med föregående år.

Under kvartalet fortsatte vi att stärka vår position på en alltjämt trög marknad. Venue Retail Group är nu redo att på allvar inleda en tydlig tillväxtfas. Vi har kontrakterat ännu fler butiker och just nu är planen att öppna åtta nya butiker i Sverige under räkenskapsårets andra hälft, säger Susanne Börjesson VD Venue Retail Group.

Informationen i denna rapport är sådan som Venue Retail Group ska offentliggöra enligt lag om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 11 april 2013 kl 08.00.

VID FRÅGOR VÄNLIGEN KONTAKTA:
Susanne Börjesson, VD, telefon 08-508 99 253 eller 0701-90 11 53
Staffan Gustafsson, CFO och vVD, telefon 08-508 99 244 eller 070-889 92 44
Mats Persson, styrelseordförande, telefon 08-545 133 52 eller 070-511 46 36

Taggar:

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar