Förändrat antal aktier och röster i Venue Retail Group

Venue Retail Group AB (publ) (“Venue Retail Group”) har, enligt tidigare offentliggjord information, genomfört en riktad nyemission av totalt 1 000 000 B-aktier till Zimbrine Holding BV. Emissionen av aktier har resulterat i att det registrerade aktiekapitalet samt antalet aktier och röster i Venue Retail Group idag har registrerats hos Bolagsverket. Efter emissionen ovan uppgår det totala antalet aktier i Venue Retail Group till 13 190 539, varav 300 A-aktier och 13 190 239 B-aktier, motsvarande 13 193 239 röster i bolaget. Det registrerade aktiekapitalet uppgår till 52 762 156 kronor.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Stephan Ebberyd, CFO, telefon 070-630 23 89

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande tisdagen den 25 november 2015 kl 14.30.

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm

                             Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer, resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service och genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Accessoarer och Skor genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar