Kommuniké från extra bolagsstämma i Venue Retail Group

Venue Retail Group AB (publ) höll idag 9 november 2015 extra bolagsstämma. Bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag att godkänna styrelsens beslut om riktad emission av konvertibler om 80 MSEK samt riktad emission av B-aktier till Zimbrine Holding BV om 12 MSEK.

Extrastämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om:

1.ändring av gränserna för aktiekapital och antal aktier i bolagets bolagsordning för att möjliggöra den av styrelsen beslutade nyemissionen,

2.minskning av aktiekapitalet för täckande av förlust samt för att underlätta den av styrelsen beslutade riktade nyemissionen,

3.godkännande av styrelsens beslut av den 12 oktober 2015 om riktad emission av konvertibler om totalt nominellt högst 80 MSEK. Teckningskursen skall uppgå till 28 kronor för varje konvertibel,

4.godkännande av styrelsens beslut av den 12 oktober 2015 om riktad nyemission till Zimbrine Holding BV av högst 1 000 000 B-aktier till en teckningskurs om 12,00 kronor per aktie.

För mer information samt bakgrund och motiv för besluten, vänligen se bolagets pressmeddelande från den 12 oktober 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stephan Ebberyd, CFO, telefon 070-630 23 89

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande torsdagen den 9 november 2015 kl 11.30.

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm
Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer, resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service och genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.