Kommuniké från Wedins extra bolagsstämma

Vid en extra bolagsstämma i Wedins Skor och Accessoarer godkändes styrelsens förslag om finansieringslösning av förvärvet av det norska detaljhandelsföretaget Morris i enlighet med till stämman framlagt förslag med Leo-majoritet.

Stämman beslutade lämna ett bemyndigande till bolagets styrelse, i syfte att säkerställa kontantdelen av köpeskillingen, begränsat till att omfatta högst 50 MSEK i total likvid för de nya aktier som kan komma att utges, efter utnyttjande av konvertibler eller teckningsoptioner som emitteras med stöd av bemyndigandet.

Emissionsbemyndigandet ska i första hand användas för att emittera konvertibler om totalt 30 Mkr inom ramen för den kreditfacilitet om totalt 60 MSEK som aktieägare i Wedins erbjudit bolaget.

Den erbjudna kreditfaciliteten om totalt 60 MSEK ska utgöras till hälften av en treårig konvertibel, till hälften med en reversdel. Konvertibeln ska löpa med 3,5 procents ränta och till en konverteringskurs motsvarande börskursen i bolagets aktier i anslutning till att Morris-förvärvet tillträds. Konvertibeln avses tecknas av Celox SA och Theodor Jeansson Jr. Räntan på den reversdel som löper utan konverteringsrätt uppgår till 13,5 procent; även denna reversdel löper över tre år men i motsats till konvertibeln kan den förtidsinlösas.

Under stämman förtydligades att den tilläggsköpeskilling som ingår i avtalet om förvärv av Morris baseras på resultatet för år 2007 och 2008 samt maximalt kommer att uppgå till 30 MNOK. Slutförande av affären samt tillträdesdag beräknas till måndagen den 15 oktober 2007.Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar