Venue Retail Groups försäljningssiffror för augusti

Venue Retail Groups totala försäljning i augusti 2014 uppgick till 83 Mkr (69), en ökning med 20 procent, och försäljningen i jämförbara enheter ökade med 6 procent. Den jämförbara försäljningen av accessoarer och skor i Sverige ökade under samma månad med 14 procent.

Venue Retail Group driver detaljhandelsverksamhet genom de två affärsområdena Accessoarer (kedjorna Accent och Morris) och Skor (Rizzo). Accessoarer stod för cirka 71 procent och Skor för cirka 29 procent av koncernens försäljning under räkenskapsåret 2012/2013.

Antalet butiker i augusti 2014 uppgick till 150 jämfört med 128 motsvarande månad året innan.

Efter en svag vår och inledning av sommaren är det glädjande att se en vändning i augusti. Vi är mycket nöjda med försäljningsutvecklingen för Accent och Rizzo under månaden, säger Christel Kinning t.f. VD i Venue Retail Group.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christel Kinning, t.f. VD, telefon 070-985 25 96
Lars Ingman, CFO telefon 070-639 86 87

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 10 september 2014 kl 13.00.

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm
Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer, resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service och genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar