Venue Retail Groups försäljningssiffror för december

Venue Retail Groups totala försäljning i december 2015 uppgick till 116 Mkr (139) och försäljningen i jämförbara enheter minskade med 13 procent jämfört med föregående år.

- Den minskade försäljningen i jämförbara enheter för december förklaras av en försvagad norsk krona, ogynnsamt väder, ett svagt erbjudande samt medvetet färre reaaktiviteter jämfört med motsvarande period föregående år, säger Jonas Ottosson VD i Venue Retail Group.

Antalet butiker i december 2015 uppgick till 140 jämfört med 149 motsvarande månad året innan.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Ottosson, VD, telefon 08- 508 99 200

Stephan Ebberyd, CFO, telefon 070-630 23 89

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande onsdagen den 13 januari 2016 kl 14.00.

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm

Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer, resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service och genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Accessoarer och Skor genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.