Venue Retail Groups försäljningssiffror för februari

Venue Retail Groups totala försäljning i februari uppgick till 49 Mkr (48) och ökningen i jämförbara enheter var 2 procent. Koncernens jämförbara försäljning av accessoarer och skor i Sverige ökade under samma månad med 8 procent.

Venue Retail Group driver detaljhandelsverksamhet genom de två affärsområdena Accessoarer (kedjorna Accent och Morris) och affärsområdet Rizzo. Accessoarer stod för cirka 72 procent och Rizzo för cirka 28 procent av koncernens försäljning under räkenskapsåret 2010/2011.

Antalet butiker i februari 2012 uppgick till 119 jämfört med 127 motsvarande månad året innan.

–        Venue Retail Group fortsätter att öka sin försäljning, med en utveckling i Sverige där både Accent och Rizzo överträffade marknadens siffror för kläder respektive skor, medan Norge hade en svagare utveckling under månaden, säger Susanne Börjesson, VD Venue Retail Group.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Susanne Börjesson, VD, telefon 0701-90 11 53
Staffan Gustafsson, CFO och vVD, telefon 0708-89 92 44

Informationen är sådan som Venue Retail Group AB kan vara skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande måndagen den 12 mars 2012 kl 08.00.

Venue Retail Group AB, Ringvägen 100, 11 tr, Stockholm
Telefon 08-508 99 200. Organisationsnummer 556540-1493. www.venueretail.com

Venue Retail Group är en ledande aktör inom segmentet modeaccessoarer, resetillbehör och skor i Norden. Koncernens butiker erbjuder den ultimata mötesplatsen för dem som söker attraktivt mode, hög service och genuin fackhandelskunskap. Verksamheten bedrivs i de två affärsområdena Accessoarer och Rizzo genom de helägda kedjorna Accent, Morris och Rizzo. Venue Retail Group är noterat på NASDAQ OMX Stockholm.

Om oss

Venue Retail Group AB (Publ) är en ledande aktör inom väskor, skor och accessoarer i Sverige och Norge med totalt 135 butiker. Verksamheten drivs genom de helägda kedjorna Accent, Morris, Rizzo samt avdelningar på NK med ett utbud av egna och externa varumärken. Venue Retail Group AB (Publ) är noterat på Nasdaq OMX Stockholm [VRG B] och har sitt huvudkontor i Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar